de FamilieAcademie

Blogs ouderverstoting en kindermishandeling

Gratis folder #ouderverstoting met 6 tips voor professionals

logodeFAdwdtuin

Download hier de Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional

Foldertekst
Wat is ouderverstoting?
“Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving.
Het kind komt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tegen een ouder en voor de andere ouder. Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg” ©ernajanssen
Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.

Ouderverstoting overkomt vaders en moeders.
De veroorzaker is de ouder die het meest invloed op het kind uitoefent.
We noemen dit de “binnen-ouder”. Deze ouder houdt het kind weg bij de andere ouder en oefent (steeds meer) invloed uit op het kind. Vaak zien wij een symbiotische relatie tussen de binnen-ouder en het kind.
De ouder die wordt buitengesloten noemen wij de “buiten-ouder”. Deze ouder heeft steeds minder invloed op het kind en diens opvoeding.
De binnen-ouder moedigt de afwijzing bij het kind aan door negatieve informatie over de buiten- (gesloten) ouder met het kind te delen. Deze manipulatie zorgt voor veel onrust voor het kind. Er ontstaat een ongezonde binding met één ouder, de binnen-ouder.
De buiten-ouder en diens familie worden buitengesloten. Het kind wordt hierdoor gedwongen een keuze te maken tussen ouders. Het kind uit zich (extreem) negatief over de buiten-ouder.

Er zijn 3 niveaus van ouderverstoting.
Het is normaal dat kinderen een milde vorm van ouderverstoting kunnen vertonen in de eerste maanden nadat de scheiding van de ouders is aangekondigd. Dit heeft een tijdelijk karakter en wordt verholpen door goede afspraken tussen ouders, door goede voorlichting, psycho-educatie, bemiddeling of mediation.
De matige vorm wordt gekenmerkt door de emoties van de binnen-ouder, waarbij het kind in deze emotie meegaat en zich negatief en oordelend gaat uiten over en naar de buiten-ouder. Wanneer het kind contact heeft met de buiten-ouder, laat het kind geen genegenheid zien en is erg teruggetrokken en terughoudend. Het herkennen, erkennen en werken met deze speciale doelgroep (kinderen en ouders) vraagt om goed opgeleide professionals en juristen.
Bij de ernstige vorm van ouderverstoting is de binnen-ouder, onbewust of bewust, bezig met het ‘programmeren’ van het kind en krijgt hierbij steun van de omgeving. Het kind is vijandig tegenover de buiten-ouder, weigert contact met deze ouder en geeft geen blijk van schuldgevoelens over zijn/haar gedrag en de uitgesproken minachting naar deze ouder. Interventie en hulp voor het kind kan alleen als het kind beschermd wordt tegen deze ‘programmerende’ binnen-ouder en er voortvarend wordt ingezet op herstel van de band met de buiten-ouder. Beide ouders hebben naar ons idee, los van elkaar professionele hulp nodig om te leren omgaan met het kind als ouders, naast aparte hulpverlening voor het kind.

Ouderverstoting is kindermishandeling en/of huiselijk geweld
Het verstoten van een ouder is belemmerend voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
Het kind beleeft de binnen-ouder als 100% positief onder druk van de omgeving.
Dit is de manier waarop een kind omgaat met een intern loyaliteitsconflict.
Het kind leert dat het niet van beide ouders mag houden en die een plek mag leren geven in het leven.
Hierdoor ontstaat een grote kans op kinderen die opgroeien tot volwassenen die:
• Zwart/wit denken
• moeite hebben met het vertrouwen van anderen
• een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben
• moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties
• meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken
• problemen hebben met autoriteiten
• zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden

Zes tips voor de professionals
1. Blijf je afvragen wie de informatie over de buiten-ouder verstrekt.
Praat niet alleen met de ouder waar het kind woont.
2. Is er een andere partij die informatie kan verstrekken over het kind?
Bijvoorbeeld de buiten-ouder, de partner van deze ouder, de huisarts, een leerkracht, familieleden.
3. Maak een genogram ©ernajanssen om alle familie in kaart te brengen en een plek te geven.
4. Vraag het kind concreet naar goede herinneringen met de buiten-ouder; denk aan maaltijden, activiteiten, wandelingen, ritjes in de auto, vakanties, familiebijeenkomsten, omgaan met huisdieren.
5. Werk met de training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
©ernajanssen. 
6. Leer systemisch kijken door circulaire vragen te stellen.

tekst ©ernajanssen, deFamilieAcademie 

Wij verzorgen presentaties, voorlichting, gastlessen, scholing, training, advies en supervisie over ouderverstoting.

Tevens ben ik licentiehouder Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Ministerie VWS.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s