de FamilieAcademie

Blogs ouderverstoting en kindermishandeling


1 reactie

De geaccrediteerde training “ouderverstoting voor professionals” start 17 mei

cropped-defamilieacademie.png

De training “ouderverstoting voor professionals” SKJ 37,0 pe.
“Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving.
Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder.
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg.
Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.” ©ernajanssen

Sinds 2016 wordt deze training gevolgd door professionals die meer willen weten over het werken met ouderverstoting. Of oudervervreemding, of hechtingsproblemen rondom scheidingen van ouders, of het parental alienation syndrome, ouder-afwijzing, ouderonthechting, kind-afwijzing enz.
Tijdens deze training is ruimte voor het ontwikkelen van een eigen visie op het probleem van een kind dat geen onbelemmerd contact kan hebben met beide ouders, onder invloed van de omgeving.
Ik ontwikkelde deze training #ouderverstoting voor professionals om de grote vraag naar mijn kennis over deze vorm van kindermishandeling te delen.

De training is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg en pleegzorg, kindertherapeuten, social workers, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, gezinscoaches, leraren en docenten.
Download hier de
folder training mei 2019.

Tijdens de gastles verzorgt Mark Maasakkers, orthopedagoog en oud-deelnemer van de training, de presentatie “kennis van ouderverstoting, werken met de MASIC en rechten en plichten van ouders en organisaties”.
Sietske Dijkstra, NIP psychologe, eerder lector huiselijk geweld bij Avans en onderzoeker bij de universiteit Utrecht, aanvankelijk bij vrouwenstudies en later bij communicatie en welzijn, sociale wetenschappen, verzorgt de gastles huiselijk geweld en ouderverstoting.

Een ervaringsdeskundige ouderverstoting, opgeleid binnen deFamilieAcademie, beantwoordt vragen van de deelnemers.

Na afloop van de training heeft de professional:
• kennis van ouderverstoting;
• weet van theoretische grondleggers en experts o.a. dr. Childress en Woodall;
• zicht op signalen van ouderverstoting van kinderen en ouders;
• kennis van de verschillende niveaus van ouderverstoting;
• kennis van patronen die ouderverstoting in de hand werken;
• handvatten om zorgelijke signalen te benoemen naar ouders;
• zicht op het belang van het inzetten van de MASIC;

kennis van de verschillende systemische tools die werken bij ouderverstoting;
• geoefend met een systemische intake;
• geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken;
• kennis van de (Europese) rechten van het kind;
• een eigen visie op contactverlies tussen één ouder en kind ontwikkeld;

Waar

Trainingen worden verzorgd in Olst.

Wanneer
We starten om 13:00 uur en eindigen om 17:00 uur.

Dag 1. 17 mei
Dag 2. 31 mei
Dag 3. 7 juni
Dag 4. 21 juni 
We werken in groepen van maximaal 10 professionals. Reken op 16 SBU.
De training gaat definitief door bij 6 deelnemers.

Kosten en vergoeding
De kosten voor de training bedragen 950,00 euro exclusief btw., inclusief koffie, thee en materiaal.

Deze training werd eerder gevolgd door de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting MEE, Jeugdbescherming en diverse gemeenten en basisscholen.

Wat deelnemers zeggen over de training:
* Ik zou de training (en Erna) zeker aanbevelen wanneer je op zoek bent naar objectieve, duidelijke informatie omtrent ouderverstoting, je een eigen visie wil ontwikkelen hieromtrent (of aanscherpen indien nodig) of wil sparren met collega’s uit het werkveld over dit onderwerp onder de bezielende leiding van Erna Janssen van deFamilieAcademie.
* Deze training zet ouderverstoting op de kaart. Voor mij als professional zeer leerzaam. Een verrijking door de signalen, inzichten en aanpak. Ik herken ouderverstoting nu sneller in de praktijk.
* Ik leerde signalen herkennen, ouderverstoting bespreekbaar maken en reflecteren op mijn eigen handelen in casuïstiek.
*
Via sociale media kwamen mijn man en ik een paar jaar geleden in contact met Erna Janssen. Mijn man heeft als gevolg van (bewezen) valse aangiften door zijn ex-partner en ouderverstoting al jaren geen contact meer met zijn kinderen. Geen van de vele officiële instanties waar hij in die jaren mee te maken kreeg – met de bedoeling het contact te herstellen – stond open voor zijn verhaal. Laat staan voor het feit dat er ouderverstoting speelde. Integendeel, het werd tegen hem gebruikt. Naar een ervaren professional en expert op het gebied van kindermishandeling en ouderverstoting (en inmiddels goed bekend met zijn zaak) zou mogelijk wel worden geluisterd. Op ons verzoek heeft Erna in een brief, in dit geval aan het Openbaar Ministerie, beschreven wat ouderverstoting is en beargumenteerd waarom dit onomstotelijk speelt in de zaak van mijn man. Daarnaast heeft zij geadviseerd wat in deze specifieke zaak de stappen zouden kunnen zijn op weg naar contactherstel en welke rol daarbij voor het OM zou zijn weggelegd. Wij waren bijzonder tevreden over de wijze waarop Erna dit heeft aan¬gepakt. Erna is ‘gepokt en gemazeld’ op haar vakgebied, dat blijkt uit alles. Een absolute expert met ongelooflijk veel ervaring die zowel ouders en kinderen als professionals, hulpverleners en instanties veel te bieden heeft.
Frans en Monique

http://www.gevolgenvanvalseaangifte.nl/

Recent werd een eerste onderzoek naar het effect van de training in de praktijk van deelnemers afgerond. Download hier de samenvatting effectmeting deFamilieAcademie
Mail me gerust voor het hele onderzoek.

Erna Janssen


Een reactie plaatsen

casus ouderverstoting

Casus februari 2015

Aanmelding
De vader van een 11 jarig meisje en stiefmoeder, met eigen kinderen; goed contact ex-partner en co-ouderschap.
Vader en moeder zijn 5 jaar geleden gescheiden na een huwelijk van 7 jaar.
Moeder is 4 jaar geleden hertrouwd,
Vader heeft sinds 2 jaar een partner.
Er is een ouderschapsplan opgesteld;
Vader haalt zijn dochter elke week op van donderdag tot en met zondagmiddag en brengt haar terug.
De vakanties zijn verdeeld over het aantal dagen.

Sinds 3 jaar wil de dochter, aldus moeder, liever niet meer bij vader slapen.
Hierdoor komt de bezoekregeling bij vader steeds meer in de knel.
Jeugdzorg heeft een onderzoek bij alle partijen gedaan.
De dochter is een jaar geleden gestart met een psychologe, met als voornaamste doel:
boven water krijgen waarom dit meisje niet meer bij haar vader wil slapen. De bezoekregeling staat al langere tijd onder druk. Regelmatig gaat de dochter niet mee met vader als hij haar op komt halen, met allerlei verschillende redenen.  Moeder geeft aan “haar kind niet te willen dwingen mee te gaan”. Moeder denkt dat het meisje bang is voor vader. Doorvragen op “bang” levert geen concrete voorbeelden/situaties op.
Moeder heeft begin 2015 een verzoek ingediend bij de rechtbank om de bezoekregeling stop te zetten.
Een gedragsdeskundige van de Raad vd Kinderbescherming heeft de opdracht gekregen alle partijen te bezoeken (thuis).
De dochter is niet gehoord, wel zijn de bijeenkomsten met de psychologe geëvalueerd.

In dit kader neemt de gedragsdeskundige (raadsonderzoeker) tevens contact met mij op en neemt mijn bevindingen mee in haar rapport. Ik kreeg van vader schriftelijke toestemming vrijelijk te spreken over onze bijeenkomsten en deze casus anoniem te verspreiden. Ook de psycholoog neemt contact met mij op voor overleg. Moeder, stiefvader en dochter heb ik niet gezien.

Vader en stiefmoeder melden zich via mijn netwerk n.a.v. mijn oudervervreemdingservaring.
Vader is erg bang het contact met zijn kind kwijt te raken.
Hij maakt zich er grote zorgen over dat zijn dochter tijdens bezoeken aan hem en stiefmoeder een tevreden indruk maakt, maar als ze weer naar huis gaat vertelt ze aan haar moeder hoe vervelend ze het bezoek heeft gevonden.
Ook heeft de dochter na een bezoek, met toestemming van moeder, een brief vol scheldwoorden naar vader gestuurd.
(brief is gezien door alle partijen).

Onze bijeenkomsten:
* middels 2 bijeenkomsten van 2 uur breng ik met de stiefouders de partijen rond de dochter in kaart.
* het doel is om krachten om dit meisje heen te bundelen.
* we onderzoeken valkuilen die loyaliteitsconflicten en ouderverstoting mogelijk in de hand kunnen werken.
* vader stemt toe met een training “onderhandelingstechnieken en conflicthantering”. Hij is erg boos om’dat hij zich buiten spel gezet voelt en is erg bang om zijn dochter te verliezen. Zijn gesprekstechnieken met betrokken hulpverleners en zijn ex-partner zijn niet helpend.
* De psycholoog zal worden vervangen, zij blijkt een collega van stiefvader. Een nieuwe psycholoog zal haar therapie richten op in stand houden van het contact vader en dochter en omgaan met loyaliteitsconflicten.
* Het halen en brengen wordt aangepast; moeder zal haar dochter brengen, vader brengt haar terug naar huis.
* De raadsonderzoeker herkent mijn zorg en neemt die mee in de rapportage naar de rechter.
* De effecten van deze samenwerking op het gezin van moeder heb ik niet vernomen.
De rechter stelt voor i.p.v. een uitspraak over de bezoekregeling eerst een bijzondere curator aan te stellen om ook dit meisje te horen.
Het is duidelijk geworden dat dit kind een stem verdiend in de hele geschiedenis.
Dit kan het beste gebeuren door een onafhankelijke partij aangewezen door een rechter.

wordt vervolgd….


Een reactie plaatsen

Ervaring buiten-ouder; vader

Feedback nav een sessie met een vader en zijn partner over ouderverstoting

Na ons intensief gesprek van 3 uur, hebben wij volop de gelegenheid gehad onze indrukken te verwerken en met elkaar te bespreken. Het heeft vast zo moeten zijn dat we nu pas, zo’n 10 jaar na dato en vele therapeuten en leeswerk verder, het onderwerp PAS zo intensief en verhelderend hebben kunnen bespreken.
De afgelopen jaren is het mij, als vader, kennelijk gelukt om mijn boosheid, mijn machteloosheid en verdriet terug te brengen tot “normale” proporties, waardoor ruimte is gekomen voor andere inzichten, maar vooral is er ruimte gekomen om  andere emoties toe te laten.

In het recente verleden kon ik nauwelijks over dit onderwerp spreken of denken zonder wraakgevoelens naar mijn ex-vrouw te hebben en zonder in verdriet en in het door jou benoemde gevoel van machteloosheid te schieten.
Tijdens de sessie met jou voelde ik me volkomen op mijn gemak en was er ruimte om heel anders tegen dit onderwerp aan te kijken.
Jouw uitleg door mijn positie in het “systeem” te plaatsen en daarbij nadrukkelijk te stellen dat ik daar nooit alleen voor verantwoordelijk voor kan zijn, was een openbaring.
Over die positie van mij, in dat systeem, heb en ik veel na gesproken en dit begint nu ook een beetje bij me te “landen”.
Zo blijk ik mezelf jarenlang verantwoordelijk gehouden te hebben gehouden, voor het gedrag van alles en iedereen, die gereageerd hebben op de nieuw ontstane situatie na mijn feitelijke scheiding. Inclusief mijn eigen kinderen.

De rol die jij alle anderen in het systeem toedicht, vertelt mij dat ik niet de enige ben die dit systeem “onderhoud”.
Het laat mij ook zien dat iedereen in staat zouden kunnen zijn om een verandering aan te brengen. Het biedt mij de kans om ook eens te zien hoe de anderen hun rol vervullen, maar net als ik, ook niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de werking van het hele  “systeem”. We doen allemaal een beetje.

Er zijn door jou meer aanwijzingen en uitspraken gedaan die verhelderend gewerkt hebben en waar ik in de komende tijd meer over wil gaan ontdekken.
Eén daarvan is je uitleg over het mechanisme van  “vervreemding” en “verstoting”.
De processen die ik nu beter herken, ook uit mijn eigen verleden.
Ik blijf op zoek naar redenen en oorzaken van PAS.
Ik volg jouw redenering, omdat ik blijf zoeken naar mogelijkheden in mijn relatie tot mijn volwassen zoons.
Ik hoop dat er positieve bewegingen mogelijk zijn, al zien wij elkaar al jaren niet.

Dit is anders dan voorheen.
Omdat ik het eerder mijn kinderen (eigenlijk) kwalijk nam dat zij zich gedragen zoals ze nu doen, al weet ik (met mijn hoofd) natuurlijk wel dat ik hen niets kan verwijten.
Dit komt na ons gesprek in een ander perspectief te staan.

Met mijn verkregen nieuwe inzicht ga ik me de komende tijd voorbereiden op het gesprek met mijn jongste zoon.
Ik ben hoopvol, maar vooral ook bevrijd van ons oude verhaal.

Duim voor onze toekomst.