de FamilieAcademie

Blogs ouderverstoting en kindermishandeling


Een reactie plaatsen

Blog 1 eindproduct training ervaringsdeskundige ouderverstoting

logodefamilieacademievoorblad
Ter afronding van de training ervaringsdeskundige ouderverstoting schrijft elke deelnemer een blog. Hieruit blijkt dat de ouder geleerd heeft het eigen verhaal op een herkenbare manier te delen. Het kenmerk van de ervaringsdeskundige bij de FamilieAcademie is dat de ouder kennis heeft van ouderverstoting, signalen kan benoemen, zicht heeft op het eigen levensverhaal en met enige afstand kan kijken naar de eigen situatie.
Deze vader is hier bijzonder goed in geslaagd.
De ervaringsdeskundigen worden niet opgeleid tot hulpverleners, maar het zijn ouders die zich inzetten om ouderverstoting uit de wereld te helpen.

Blog van een vader die zijn kinderen niet meer ziet  en als ervaringsdeskundige is opgeleid bij de FamilieAcademie.
Deze vader zet zich in binnen de cliëntenraad van Jeugdzorg.

“Ik wil graag een rimpel in de vijver Nederland veroorzaken met mijn kennis en ervaring over ouderverstoting.”

Ouderverstoting
Toen mij werd gevraagd om een blog te schrijven over ouderverstoting heb ik daar wel even over moeten nadenken, het eerste wat bij me opkwam was: “Ik kan er helemaal geen leuk verhaal over vertellen, wat heeft dat voor zin”?
Een aantal weken later heb ik met er toch maar aan gewaagd.
Waarom? Voor alle slachtoffers van ouderverstoting.
Maar ook om de bekendheid en kennis onder hulpverleners te verspreiden. Daar kan ik wel over schrijven maar een leuk verhaal ervan maken, dat is me niet gelukt.

Ik ben de laatste 7 jaar in verschillende fasen het contact met mijn 3 kinderen kwijt geraakt door ouderverstoting.
Ondanks mijn ouderlijk gezag en diverse beschikkingen van de rechtbank.
Ik heb tijdens die periode menig hulpverlener gesproken en hen vaak (tevergeefs) ook aangesproken op hun verantwoordelijkheid naar onze kinderen toe.
Gevraagd of ze weten hoe loyaliteiten bij kinderen werken en waarom het schadelijk is voor een kind om de andere ouder uit te gummen.

De rode draad in mijn verhaal (en ik ben de enige ouder niet) is, dat wat je ook doet om contact te houden met je kinderen, als je ex niet mee werkt en alle ruimte krijgt van GGD, Jeugdbescherming en rechters, zoals in mijn geval, de zaak dan uitdraait op het verlies van je kinderen.

Een veel gehoorde kreet voor ouders in mijn positie is: “het kind wil niet naar je/u toe”. En dus komt een kind (een tijdje) niet meer. Zonder dat hier een goede reden voor is.
Het kind “wil namelijk niet.”

Op de logische weder vraag: “Hoe werkt dat als een kind niet naar school wil of naar de tandarts?”, krijg je te horen: “Ja daar moet het kind natuurlijk gewoon heen.”
Blijkbaar vinden wij de wettelijke leerplicht en controle bij de tandarts belangrijker dan wettelijke rechten en plichten van kinderen in de gezonde omgang met beide ouders.

Als verstoten ouder blijf je alleen achter.
Voor jou geen steun, voor je kind geen steun om het contact met jou te leren herstellen.

In eerste instantie blijf je hoop houden op een sms-je.
En hoop je door te gaan kijken bij de voetbalwedstrijd van je kind op een beetje contact of minimaal een glimp van je kind.

Uiteindelijk word je daar ook weggestuurd en blijft er een gevoel over of een dierbare is overleden.
Alleen kun je het verlies van een kind niet afsluiten met een begrafenis kun je na de rouw verwerking uiteindelijk verder met je leven.
Bij ouderverstoting is er wel verlies, maar geen afsluiting.
De pijn in je buik, het onbehagen en het maar om je hen blijven kijken met de hoop om je kind ergens te zien, blijft.

Kun je dan helemaal niets doen als ouder?
Achteraf denk ik van wel. Ik had dit graag eerder gehoord.
Zo had ik:
*
Gewoon naar sportwedstrijden van mijn kind kunnen blijven gaan.
* Kaartjes kunnen blijven sturen met verjaardag en kerst, Valentijn enz.
* Cadeautje kunnen afgeven met de verjaardag op hun school.
* Met school in contact kunnen blijven, door gewoon naar het 10 minuten gesprek te gaan.
* Boete beding bij rechter aan moeten laten vragen, bij niet nakomen omgang.
* Een deskundige ouderverstoting mee naar rechtbank moeten nemen.

Onwetendheid van professionals.
De onwetendheid van allerlei hulpverleners over ouderverstoting werd voor mij een steeds grotere irritatie.
Het niet herkennen van ouderverstoting, met de bijbehorende manipulaties van zowel kinderen, van de andere ouder, door in mijn geval door de hulpverleners, mentoren van school maar ook rechters.
Maar ook de dood doener die wordt gepapegaaid “het (gemanipuleerde) kind wil niet” dus laten we het zoals het is.
De irritatie leidde bij mij tijdens de Divorce challenge tot een stevige discussie met een rechter die een voordracht hield over vechtscheiding en meldde niet te kunnen voorkomen dat iemand 25 zaken aanspant tegen zijn ex.
Hoezo “je kunt ook in het familierecht als rechter de proceskosten verhalen”.

Hierna werd ik aangesproken door 2 dames die mij verwezen naar Erna Janssen van
de FamilieAcademie
met de mededeling: “Het wordt tijd dat je voor jezelf gaat zorgen.”

Voor mezelf zorgen?????

Het telefonische kennismakingsgesprek kan ik me nog goed herinneren.
Ik was net verstoten door mijn dochter.
Ze wilde niet meer komen, ik mocht niet meer bij voetbal komen kijken en ik mocht geen App’jes meer sturen.

Erna haar reactie was: “ je laat je toch niet wegsturen, blijf contact houden met je dochter.”

Voorlichting ouderverstoting als taak.
Ik heb vervolgens bij Erna een opleiding gedaan “ervaringsdeskundige ouderverstoting”.
Want de ervaring met ouderverstoting maakt je nog geen deskundige.
Ik heb veel geleerd over het fenomeen ouderverstoting en de bijbehorende gedragingen van kinderen maar van ook de verstotende ouder

Dit heeft mij er toe gebracht om alle negatieve energie die het me kost om te zetten in iets positiefs.
Door zoveel mogelijk onder hulpverleners kennis te verspreiden over ouderverstoting
Ik ben begonnen bij gemeente om mensen te benaderen.
Zij kopen veel zorg in en kunnen bij het inkopen van diensten bij hun ketenpartners eisen stellen.
Door mijn open en kritische houding ben ik in door de Jeugdbescherming gevraagd in de cliëntenraad plaats te nemen.
Ook daar ben ik met een zeer enthousiaste medewerker nu aan het kijken hoe zij meer kennis in huis kunnen halen over ouderverstoting en de bijbehorende manipulaties.
Ik wil graag een rimpel in de vijver Nederland veroorzaken met mijn kennis en ervaring over ouderverstoting.
Niet meer voor mijn kinderen daar is het te laat voor, maar voor een percentage van al die kinderen en kinderen van kinderen die nog komen hiervoor te behoeden.

Contactgegevens zijn op te vragen via info@defamilieacademie.nl
Download hier de Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional

 

 


Een reactie plaatsen

Vragen en antwoorden over het niet nakomen van de omgangsregelingen

logofolderdwd

In antwoord op uw brief van 12 juli 2017 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van Nispen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het niet nakomen van omgangsregelingen naar aanleiding van de uitzending ‘Dwaze vaders’, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

antwoorden over het niet nakomen van omgangsregelingen naar aanleiding van de uitzending ‘Dwaze vaders’

Defamilieacademie leidt professionals en deskundigen op in het werken met (dreigende) ouderverstoting.
Ook ouders, kinderen en andere betrokkenen kunnen een beroep op ons doen…lees meer op….www.defamilieacademie.nl


Een reactie plaatsen

Rechters treden strenger op bij echtscheidingen @Volkskrant

logofolderdwd
“Volgens hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek van de Universiteit Tilburg verliezen ongeveer tweeduizend ouders per jaar het contact met hun kinderen. ‘Je ziet wel een kentering, dat rechters nu strenger optreden tegen een moeder die niet meewerkt. Maar gezien de desastreuze uitwerking die een vechtscheiding heeft op het kind, zou de druk nog wat steviger kunnen zijn.’

De rechtbank schakelt de Raad voor de Kinderbescherming in als de ouders er zelf niet uitkomen, ongeveer in 15 procent van de scheidingen. Die adviseert de rechter over wat volgens de instantie het beste is v…”
Lees meer…
https://www.volkskrant.nl/binnenland/rechters-treden-strenger-op-bij-echtscheidingen-een-kind-is-niet-deelbaar~a4512512/ampDownload de gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor professionals


Een reactie plaatsen

Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is

Gastblog over ouderverstoting van Erna Janssen; mijn visie en missie in het werken met #ouderverstoting.

“Mijn betrokkenheid bij kinderen in een beschadigende situatie is groot. Altijd geweest.
Ik hou niet van onrecht en niet van machtsmisbruik.
Kindermishandeling heeft beide in zich.

De praktijk, maar uiteraard ook mijn opleidingen, hebben me laten zien dat kindermishandeling zich gemakkelijk herhaalt in een volgende generatie.
Dit stoppen vind ik van groot belang.”

Vanaf mijn 21e jaar voelde ik me betrokken bij een jonge moeder die nog te weinig vaardigheden bezat om haar kindjes op te voeden. Ik sprong een aantal dagen in de week bij tot aan hun volwassenheid. Ik leerde dat je een groot verschil kunt maken door naast de opvoeder te staan.
Ik leerde ook hoe groot de loyaliteit van een kind is aan de ouders. En hoe belangrijk het is daar zorgvuldig mee om te gaan. En dat kinderen een beetje van iedereen zijn. Zo hebben mijn man en ik de afgelopen jaren in de vakanties en weekenden pleegkinderen gehad.

Dertig jaar ervaring in de hulpverlening heeft me geleerd dat veel ouders uiteindelijk mee werken aan het stoppen van kindermishandeling. Dit gaat vaak niet zo snel als ik wil, en het kan niet altijd zonder dwang.
Maar het hebben van kinderen betekent dat je als ouders verantwoordelijk bent voor hun opvoeding en ontwikkeling. Dat is geen vrijblijvend recht, dat geeft verplichtingen.
Want kindermishandeling gaat over kinderen. En die zijn slachtoffer in hun situatie. Zij hebben geen of nauwelijks invloed op hun opvoeding en verdienen mijn steun.

Ouderverstoting is kindermishandeling
Een vorm van kindermishandeling die nog niet goed genoeg op de kaart staat is ouderverstoting.
Hierbij zie je dat een kind het contact met één ouder verbreekt, zonder dat hier een goede reden voor is. Vaak onder invloed van de andere ouder, meestal na een scheiding.
Met ouderverstoting kwam ik voor het eerst in aanraking tijdens mijn Systemische Masterclass “patronen in opvoedingssituaties”, waarna ik de supervisie bleef verzorgen voor de deelnemers.
Daarna heeft een aantal ouders mij verzocht met hun casus mee te denken, en al snel viel ik van de ene in de andere verbazing. Omgangsregelingen die zijn vastgelegd en niet worden nagekomen en waarbij niet wordt gehandhaafd.
Geruïneerde ouders met gezag die jarenlang de rechter en hun advocaat vaker te zien kregen dan hun kind. Aantoonbare valse aangiften in de “Bredase zedenzaak”, zonder contactherstel tussen ouder en kind.

Scholen die kinderen toelaten zonder handtekening van beide gezaghebbende ouders. Hulpverleners die zeggen niet aan waarheidsvinding te doen.
Eén ouder vragen zich uit het contact met het kind terug te trekken, omdat de andere ouder hiervan overstuur raakt. Of werken met kinderen zonder toestemming van beide ouders met gezag. Hoe is het mogelijk.

Samenwerken
Een van mijn grote waarden in het werken met kindermishandeling is samenwerken. Voor mij, als maatschappelijk werker, is het heel gewoon om samen te werken met meerdere disciplines waarbij iedere professie zijn eigen waarde en expertise heeft. Zeker bij zware problematiek heb je elkaar hard nodig.
Vreemd genoeg valt samenwerken rond het thema ouderverstoting niet mee. Over de hele wereld verspreid zijn goede onderzoekers, wetenschappers en hulpverleners bezig met ouderverstoting. Maar langdurige constructieve samenwerkingen zie je weinig.

Mogelijk komt dit doordat ouderverstoting (nog) niet in de DSM is opgenomen, al wordt daar wel hard aan gewerkt.
Want iedereen, ook de tegenstander van ouderverstoting, is het er wel over eens dat een kind recht heeft op onbelemmerde voortgang van contact met twee ouders als het daar eerder een goede, of minstens neutrale, relatie mee had.
Het erkennen van ouderverstoting zal in Nederland ook duidelijkheid gaan scheppen.

Het Nederlands Instituut voor Psychologen
Zo erkent het Nederlands Instituut voor Psychologen bijvoorbeeld het ouderverstotingssyndroom niet, wat betekent dat psychologen er niet mee leren werken.
Ouderverstoting niet herkennen of erkennen betekent in mijn ogen dat een kind aan moeilijke opdrachten wordt blootgesteld. Een ouder vraagt een kind te kiezen voor of tegen de andere ouder. Kinderen mogen hun eigen herinneringen niet koesteren.
Ze komen niet aan gezonde rouw toe, bijvoorbeeld na de scheiding. Kinderen leren niet voldoende zelfstandig een standpunt in te nemen naar beide ouders. Hoe willen ze met beide ouders omgaan, ook als die elkaar niet meer willen zien bijvoorbeeld?

Het lijkt vaak of de hele omgeving die andere ouder vergeten is, of er maar niet meer naar vraagt.
Op school, bij de huisarts, op de sportclub, op verjaardagen van familie en vrienden, of bij ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Soms vragen ze er niet meer naar om een ouder te steunen na de scheiding, soms willen ze niet “prikken in verdriet”.
Maar een ouder uit het leven (moeten) duwen om de andere ouder te pleasen of te beschermen tegen pijn, of te steunen, of om welke reden ook kan maar zo een trauma veroorzaken in het leven van een kind. Hier niet over praten, hier niet naar vragen helpt niet.
Nederlands onderzoek naar de effecten van ouderverstoting is hard nodig. En meer sociale en juridische professionals met praktijkervaring en de bereidheid om te leren over ouderverstoting ook.

Met dank aan de Mary Sjabbens, lees hier de reacties 
https://www.marysjabbens.nl/blog/waarom-erkennen-ouderverstoting-levensbelang-is/

 

 


Een reactie plaatsen

Openbaarheid rechtszaken familierecht eindelijk afgedwongen

Over de openbaarheid van rechtszaken familierecht. Vooral van groot belang ivm de waarheidsvinding. Bedankt voor het volhouden Joep en anderen!

Joep Zander weblog

Mijn blog over het moment dat ik dit goede nieuws hoorde

(persbericht facebookgroep (h)erken ouderverstoting)

25 jaar lang gevecht tegen bureaucratie gewonnen

Onlangs heeft het Gerechtshof van Den Bosch – het rechtsgebied familierecht- besloten de uitspraken van een specifieke rechter over het hele jaar 2016 op verzoek van een burger vrij te geven. Dit is een unieke gebeurtenis want de afgelopen 25 jaar is een dergelijk verzoek altijd geweigerd door de rechtspraak. Ondanks dat de uitspraken binnen het familierecht volgens de wet in het openbaar dienen te zijn uitgesproken, bleek dit in de praktijk niet het geval. Men kreeg de uitspraken niet te zien, met als gevolg dat de uitspraken binnen het familierecht niet te controleren vielen. De uitspraken zullen nu conform de wet worden geanonimiseerd en vervolgens openbaar gemaakt. Momenteel worden deze uitspraken gepubliceerd via rechtspraak.nl.

Niet openbaar uitgesproken is nietig
De Nederlandse wet bepaalt dat uitspraken die niet…

View original post 523 woorden meer

artikel over ouderverstoting

Een reactie plaatsen

 

20170713_09022520170713_090252

 

Een dappere moeder vertelt haar verhaal over ouderverstoting in de Mijn geheim.
Intergenerationele problematiek en ouderverstoting heeft vaker met elkaar te maken is mijn ervaring.
“Ingewikkeld”, hoor ik hulpverleners hier nogal eens over zeggen.

Maar een goede training en werken onder supervisie van een pas-specialist van
de FamilieAcademie maken het werken met deze vorm van kindermishandeling goed mogelijk, leert de ervaring.

Als deskundige heb ik met deze casus niet meegekeken, maar mijn visie op deze vorm van ouderverstoting gedeeld.
Delen mag uiteraard.

Schrijf je hier in voor de vier-daagse training ouderverstoting voor de professional, skj 31.0

 

 


Een reactie plaatsen

vechtscheiding en ouderverstoting-film

Een vechtscheiding wordt ook wel een hoog-conflict-scheiding genoemd.
Ouderverstoting (P.A.S.) kan voortvloeien uit een vechtscheiding, maar dat hoeft zeker niet. Lang niet elke hoog-conflict-scheiding leidt immers tot het verstoten van 1 ouder.
En niet elke verstoten ouder (buitenouder) is gescheiden.
Een ouder die zijn kind naar zich toetrekt (binnenouder) en de andere ouder ‘uit het nest duwt’ (buitenouder) beschadigd het kind. Het is kindermishandeling. De signalen teken je op in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Loyaliteitsconflicten, uitgestelde rouw, lage eigenwaarde (mijn ouder wil mij niet), moeizaam relaties onderhouden en meer kunnen effecten van ouderverstoting zijn voor een kind.
Onderstaande film laat 2 volwassen geworden kinderen aan het woord.

http://tvblik.nl/kruispunt/vechtscheiding