deFamilieAcademie

Erna Janssen


Een reactie plaatsen

een huishoudelijke mededeling

De administratie voor het weekend weer netjes bijgewerkt.

De Algemene Voorwaarden van ER-NA gelden voor trainings-en adviesbureau er-na en  deFamilieAcademie.
Gedeponeerd bij de KvK.08169090 2011, te Olst.

Algemene voorwaarden ERNA en deFA

Advertenties


2 reacties

Verzoek #divorcechallenge

In 2016 werd de divorce challenge https://www.divorcechallenge.nl/ uitgeroepen door de Tweede kamer.
In 2017 werd de winnaar van deze challenge bekend gemaakt.
Mijn inzending kreeg behoorlijk wat stemmen van ouders en collega’s.
Om met het vervolg weer mee te dingen las ik mijn oude inzending door en zie dat ik vrij consistent ben in mijn visie.
Natuurlijk wil ik dit niet laten doorslaan in “soepel als een biels doorgaan op mijn ingeslagen pad”.
Dus vraag ik van de lezer:
* is deze versie ook geschikt voor de tweede ronde?
* wat zou jij anders willen zien?

Versie 1
inzending-divorce-challenge-DeFamilieAcademie

Erna Janssen
info@defamilieacademie.nl
logofolderdwd

 

 

 


Een reactie plaatsen

Vragen en antwoorden over het niet nakomen van de omgangsregelingen

logofolderdwd

In antwoord op uw brief van 12 juli 2017 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van Nispen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het niet nakomen van omgangsregelingen naar aanleiding van de uitzending ‘Dwaze vaders’, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

antwoorden over het niet nakomen van omgangsregelingen naar aanleiding van de uitzending ‘Dwaze vaders’

Defamilieacademie leidt professionals en deskundigen op in het werken met (dreigende) ouderverstoting.
Ook ouders, kinderen en andere betrokkenen kunnen een beroep op ons doen…lees meer op….www.defamilieacademie.nl


Een reactie plaatsen

Rechters treden strenger op bij echtscheidingen @Volkskrant

logofolderdwd
“Volgens hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek van de Universiteit Tilburg verliezen ongeveer tweeduizend ouders per jaar het contact met hun kinderen. ‘Je ziet wel een kentering, dat rechters nu strenger optreden tegen een moeder die niet meewerkt. Maar gezien de desastreuze uitwerking die een vechtscheiding heeft op het kind, zou de druk nog wat steviger kunnen zijn.’

De rechtbank schakelt de Raad voor de Kinderbescherming in als de ouders er zelf niet uitkomen, ongeveer in 15 procent van de scheidingen. Die adviseert de rechter over wat volgens de instantie het beste is v…”
Lees meer…
https://www.volkskrant.nl/binnenland/rechters-treden-strenger-op-bij-echtscheidingen-een-kind-is-niet-deelbaar~a4512512/ampDownload de gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor professionals


1 reactie

vader over #ouderverstoting in de Volkskrant

logofolderdwd
Vader kon na scheiding jarenlang zijn kinderen niet zien.

“De jeugdbescherming van het Leger de heils heeft een vader 7.000 euro en een excuusbrief geboden, met als voorwaarden dat hij het hoger beroep tegen de hulporganisatie zou intrekken en zou zwijgen over de deal. Ook zouden de partijen zich dan “tegenover anderen en de media niet onnodig grievend en negatief over elkaar uitlaten” Maar Bas van ’t Hoff (56) gaat niet in op dit voorstel….”
lees meer in de Volkskrant. Door: Charlotte Huisman 23 augustus.

https://www.volkskrant.nl/binnenland/leger-des-heils-probeert-zaak-gescheiden-vader-af-te-kopen-met-7-000-euro-en-excuusbrief~a4512520/

Download hier de gratis folder ouderverstoting


Een reactie plaatsen

Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is

Gastblog over ouderverstoting van Erna Janssen; mijn visie en missie in het werken met #ouderverstoting.

“Mijn betrokkenheid bij kinderen in een beschadigende situatie is groot. Altijd geweest.
Ik hou niet van onrecht en niet van machtsmisbruik.
Kindermishandeling heeft beide in zich.

De praktijk, maar uiteraard ook mijn opleidingen, hebben me laten zien dat kindermishandeling zich gemakkelijk herhaalt in een volgende generatie.
Dit stoppen vind ik van groot belang.”

lees meer….. https://www.marysjabbens.nl/blog/waarom-erkennen-ouderverstoting-levensbelang-is/

 

 


1 reactie

Openbaarheid rechtszaken familierecht eindelijk afgedwongen

Over de openbaarheid van rechtszaken familierecht. Vooral van groot belang ivm de waarheidsvinding. Bedankt voor het volhouden Joep en anderen!

Joep Zander weblog

Mijn blog over het moment dat ik dit goede nieuws hoorde

(persbericht facebookgroep (h)erken ouderverstoting)

25 jaar lang gevecht tegen bureaucratie gewonnen

Onlangs heeft het Gerechtshof van Den Bosch – het rechtsgebied familierecht- besloten de uitspraken van een specifieke rechter over het hele jaar 2016 op verzoek van een burger vrij te geven. Dit is een unieke gebeurtenis want de afgelopen 25 jaar is een dergelijk verzoek altijd geweigerd door de rechtspraak. Ondanks dat de uitspraken binnen het familierecht volgens de wet in het openbaar dienen te zijn uitgesproken, bleek dit in de praktijk niet het geval. Men kreeg de uitspraken niet te zien, met als gevolg dat de uitspraken binnen het familierecht niet te controleren vielen. De uitspraken zullen nu conform de wet worden geanonimiseerd en vervolgens openbaar gemaakt. Momenteel worden deze uitspraken gepubliceerd via rechtspraak.nl.

Niet openbaar uitgesproken is nietig
De Nederlandse wet bepaalt dat uitspraken die niet…

View original post 523 woorden meer