deFamilieAcademie

Blogs over ouderverstoting en meer kindermishandeling


5 reacties

Termen ouderverstotingsproblematiek

logodefamilieacademievoorblad

Sinds 2012 werk ik met ouders, stiefouders, familie, kinderen en professionals die te maken hebben met ouderverstoting.
Een van de zaken die steeds weer terugkomt in mijn gesprekken over deze ouderverstoting, met organisaties, collega’s en de politiek,
is de terminologie die gebruikt wordt met betrekking tot het verschijnsel van een kind die een relatie met een ouder wil verbreken, zonder dat het hier een goede reden voor heeft. Meestal
gerelateerd aan het verbreken van de relatie tussen ouders.

De verschillende termen die worden gebruikt zijn regelmatig onderwerp van discussie.
Deze discussie moet zeker gevoerd worden, maar moet, naar mijn idee een inhoudelijk gesprek over de zorgen die er over opvoedsituaties zijn, niet in de weg staan.

Enkele termen die gebezigd worden:
o
udervervreemding,
ouderonthechting,
ouderverstoting,
ouderverstotingssyndroom,
ouderverstotingsproblematiek,
Parental Alienation,
Parental Alienation Syndrome,
Parental Alienation Disorder,
Attachment Based Parental Alienation,
Child Affected by Parental Relationship Distress.

Binnen deFamilieAcademie kies ik voorlopig voor de begrippen ouderverstotingsproblematiek, verkort tot ouderverstoting,
kindermishandeling
en de binnen-ouder en de buiten-ouder.

Tijdens de training ouderverstoting voor de professional, gaan we hier uiteraard dieper op in. folder training deFamilieAcademie

Verstoten als overlevingsmechanisme
De term ouderverstoting past bij het beeld dat ik heb van een kind dat zich op een onnatuurlijke manier gedraagt. Het verstoot iemand waar het van nature loyaal aan is.
Een ouder.

Verstoten is een woord met een agressieve lading, vind ik.
In principe communiceer ik liever geweldloos dan agressief, maar in dit geval maak ik een uitzondering.
Het beeld dat ‘verstoten’ bij mij oproept, past bij het beeld dat ik krijg van kinderen die zo gebukt gaan onder de loyaliteitsproblemen naar een ouder, dat ze bijna letterlijk een stuk van zichzelf afstoten om te overleven.
Het kind blijft staande door een kant van zichzelf af te wijzen, te verstoppen, niet meer in contact te brengen enz. Het kind leert een ouder af te wijzen om zo goed mogelijk te overleven in de omstandigheden.
Kinderen die ik ontmoet en casuïstiek waarin in meekijk, laten mij zien dat een kind een “mentaal-construct” heeft gemaakt van een ouder.
Het kind heeft, gedwongen door omstandigheden, een eendimensionaal beeld gemaakt van een ouder.

Het heeft een beeld van een ouder die helemaal deugd en het heeft een beeld van een ouder die helemaal niet deugd.
Soms heeft een kind helemaal geen gevoel meer bij een ouder en het kan zich niets positiefs meer voorstellen bij die ouder.
Een ouder is als het ware buiten het kind geplaatst.
En buiten de leefwereld van een kind.

Zoals de moeder die na de scheiding te horen kreeg dat ze niet welkom was op de school van het kind. Omdat het kind bij vader woonde en vader het onprettig vond dat de school en moeder overlegden over het kind. Het kind had de juf laten weten dat ze niet meer met moeder wilde praten en heel verdrietig zou worden als juf dat wel zou doen.
Al was er sprake van gezamenlijk gezag.

Of de vader die niet meer naar de sportclub van zijn dochter durfde, al was hij haar grootste supporter voor de scheiding.
De sportclub vond het niet prettig hem daar te zien, al was hun relatie met vader uitstekend voor de scheiding van de ouders.
Het argument dat de kinderen bij woonden moeder en dat moeder het vervelend vond dat de kinderen vader zagen als zij er niet bij was en hier stress van kregen, woog zwaar voor de sportclub.
Vader wilde zijn kinderen hier niet bij betrekken en zag geen andere mogelijkheid dan niet meer verschijnen op de sportclub. Hij gaf zijn kinderen hiermee ‘rust’. Dat siert een ouder natuurlijk, maar professionals dienen zich wel af te vragen wat er aan de hand is als een kind de zenuwen krijgt van een vader die komt supporteren.

De ouder die de positie van ‘buitenstaander’ krijgt, noem ik de “de buiten-ouder”.

Dat is het beeld dat deze positie bij mij oproept.
En mijn ervaring is dat kinderen dit beeld herkennen.
De binnen-ouder is/wordt de ouder die bij de binnenwereld van het kind hoort. Het lijkt soms wel of deze ouder alle ruimte inneemt in de wereld van het kind.

Ik vind het belangrijk aan te sluiten door een beeld of een metafoor te gebruiken.
Dat past bij mijn systemische werk stijl.
Een andere reden die ik aanvoer om de termen binnen-en buiten-ouder te gebruiken, heeft te maken met een oordeel.
Binnen en buiten zijn neutrale termen.
Alle andere termen die ik (inter)nationaal terug kan vinden, vind ik een oordeel in zich hebben.

Oordelen
Denk ik bijvoorbeeld aan de termen: verzorgende versus de niet-verzorgende ouder.
Dan komen er gelijk een aantal vragen bij mij op.
Zoals: als een ouder die de dagelijkse zorg voor een kind heeft, de relatie met de andere ouder frustreert, wie is dan de verzorgende ouder?
En, is een ouder waar het kind niet woont ook perse de niet-verzorgende ouder.
Een ander voorbeeld is de manipulerende ouder versus de liefhebbende of verstoten ouder.
Hoe is het voor een kind om (later) in formele stukken iets te lezen over zijn/haar manipulerende ouder?
En een andere belangrijke vraag is volgens mij de vraag wie stelt dat vaststelt.

Zelf vind ik het belangrijk om zonder oordeel mee te kijken met een kind, tijdens en na een echtscheidingssituatie.

Of eigenlijk vind ik dit van belang in elke opvoedsituatie.
Er zijn tenslotte ook voorbeelden te over van kinderen die het zo slecht hebben gehad bij hun ouders dat ze de relatie met een van beide ouders, of beide ouders hebben verbroken.
En ook dit zie ik aan een keuze die een kind mag of zelfs moet maken.

Want wie ben ik om te bepalen dat een kind relatie moet onderhouden met een ouder die het ernstig heeft mishandeld?
Of wie ben ik om te bepalen dat een kind geen relatie moet onderhouden met een ouder die het ernstig heeft mishandeld?
Mijn werk bestaat niet uit (ver)oordelen, maar uit inleven en meedenken.
En zo redenerend is het niet aan mij, als professional, om te bepalen hoe een kind de relatie met de ouders wil vormgeven.
Daar wil ik natuurlijk wel aan toevoegen, dat ik het ook niet aan ouders vind.
Dat houdt in dat een ouder na een scheiding wel van een partner kan scheiden, maar niet van de andere ouder.
Die blijft ouder, die keuze is al eerder gemaakt.
Wat mijn werk betreft met professionals en betrokkenen ouderverstoting blijf ik vooralsnog trouw aan de termen die ik vind passen.
Tot er een universele term wordt gevonden voor het verschijnsel dat kinderen beschadigd. Dan voeg ik mij graag en gebruik die erkende term.
Even zo graag laat ik termen als binnen-ouder en de buiten-ouder vallen.
Het liefst omdat dit beeld niet meer nodig is.
Maar een goede tweede vind ik als er overeenstemming is over de naamgeving die aansluit bij de rol, positie en het gedrag van de ouder.

Erna Janssen
www.defamilieacademie.nl
info@defamilieacademie.nl
0617445612

Downloads:
folder training deFamilieAcademie

Blog januari 2018 Termen ouderverstoting

Elke school heeft een aantal plichten naar ouders met of zonder gezag

 

Advertenties


Een reactie plaatsen

Folder training ouderverstoting 2018

logodefamilieacademievoorblad

Folder training deFamilieAcademie

“Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het voorheen een goede of minstens neutrale relatie had, niet meer wil zien zonder goede reden.
Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.” ©ernajanssen
Erna Janssen ontwikkelde deze training voor professionals die werken met ouders en of kinderen.
De training is bedoeld voor jeugdzorg, pleegzorg, kindertherapeuten, social workers, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, gezinscoaches, leraren en docenten.
Tijdens de gastles besteedt Sietske Dijkstra aandacht aan een mogelijke relatie met verborgen geweld.
Gedragsdeskundige en oud deelnemer Mark Maasakkers verzorgt de presentatie “kennis van ouderverstoting”.

Na afloop van de basistraining heeft de professional:
• kennis van ouderverstoting;
• weet van theoretische achtergronden;
• zicht op signalen van ouderverstoting van kinderen en ouders;
• kennis van de verschillende niveaus van ouderverstoting;
• kennis van patronen die ouderverstoting in de hand werken;

• handvatten om zorgelijke signalen te benoemen naar ouders
• kennis van de verschillende systemische tools ©ernajanssen die werken bij    ouderverstoting;
• geoefend met een systemische intake ©ernajanssen;
• geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken;
• kennis van de (Europese) rechten van het kind.

Studiebelasting
De training bestaat uit vier bijeenkomsten en een uur e-supervisie. We werken met thuisopdrachten. Reken op 4 SBU per week. De training wordt afgesloten met een paper of presentatie over ouderverstoting.

Waar
Trainingen worden verzorgd aan de Kleistraat 38, 8121 RG te Olst.

Wanneer
Dag 1. 25 mei 2018

Dag 2.  1 juni  2018
Dag 3. 15 juni 2018
Dag 4. 29 juni 2018
De training gaat definitief door bij 6 deelnemers.
We starten om 12:30 uur en eindigen om 17:00 uur. 

Accreditatie www.SKjeugd.nl 37.0 punt

Kosten
De kosten voor de training bedragen 950,00 euro exclusief btw, inclusief koffie, thee en materiaal.
Deze training werd eerder vergoed door de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting MEE, Jeugdbescherming en diverse basisscholen en gemeenten.

Voor informatie en aanmelding
Erna Janssen

info@deFamilieAcademie.nl
0617445612
www.defamilieacademie.nl
Download hier de folder training deFamilieAcademie
Download ook de
Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional

 


Een reactie plaatsen

Blog 3 eindproduct training ervaringsdeskundige ouderverstoting

logodeFAdwdtuin
“Iedereen kan een steentje bijdragen, iedere stap is een stap op weg naar het verbeteren van de positie van kinderen en verstoten ouders.”

Ter afronding van de training ervaringsdeskundige ouderverstoting schrijft elke deelnemer een blog. Hieruit blijkt dat de (stief) ouder geleerd heeft het eigen verhaal op een herkenbare manier te delen.
Het kenmerk van de ervaringsdeskundige bij deFamilieAcademie is dat de (stief) ouder:
kennis heeft van ouderverstoting,
signalen kan benoemen,
zicht heeft op het eigen levensverhaal,
geweldloos leert communiceren,
en met enige afstand kan kijken naar de eigen situatie.
Deze stiefmoeder slaagde voor de training en zet zich o.a. in door kennis te verspreiden op social media.
De ervaringsdeskundigen worden niet opgeleid tot hulpverleners, maar het zijn ouders die zich inzetten om ouderverstoting uit de wereld te helpen.

Inleiding
Indirect ben ik betrokken bij ouderverstoting, door de situatie van mijn partner.
Sinds enige jaren is hij verstoten door zijn inmiddels elf jarige dochter. Hierdoor zie ik de noodzaak dat professionals de signalen van ouderverstoting niet alleen leren herkennen, maar ook het verschil kennen tussen een vecht/hoog conflict/complexe scheiding en de specifieke kenmerken van ouderverstoting.
Het oplossen van ouderverstoting vergt een andere aanpak en vraagt om andere interventies dan bij vecht/hoog conflict/complexe scheiding worden ingezet. De bestaande interventies werken niet en verergeren/versterken soms zelfs de situatie.  

Het belang van trainingen in ouderverstoting
Door mijn ervaringen observeer ik dat betrokken professionals de signalen niet herkennen, of de signalen wel herkennen, maar niet weten hoe zij met deze moeilijke materie om moeten gaan. Professionals plaatsen zich daardoor onbewust op dezelfde positie als de verstoten ouder: alles wat je doet of zegt werkt tegen (je) en lost de problemen niet op, sterker nog verergert de problematiek.

Ik kwam in contact met Erna Janssen, van deFamilieAcademie.
Zij geeft trainingen aan professionals over de dynamiek van ouderverstoting, skj 37,0 pe en zij traint ervaringsdeskundigen.
Door bij haar de training ervaringsdeskundige ouderverstoting te volgen, heb ik mijn kwaliteiten om lezingen te geven aan professionals over het herkennen van de signalen van ouderverstoting, sterker ontwikkeld. Daarnaast kan ik sneller reflecteren op mijn eigen emoties, een belangrijke kwaliteit omdat deze moeilijke materie met veel emoties gepaard gaat.
Ik maak van dichtbij het verdriet, de onmacht en wanhoop van mijn partner mee.
Ik maak van dichtbij mee dat professionals zelf soms klem raken in deze dynamiek en in een tunnelvisie kunnen belanden: “wij kunnen niets doen”.

Signalen
Als stiefmoeder heb ik ervaren hoe er al een aantal jaren duidelijke signalen waren die geleid hebben naar de dynamiek ouderverstoting.
Signalen zoals:
* De vader raakte in een onderdanige afhankelijke positie.
Hij werd van zijn ex partner afhankelijk wanneer en of hij zijn dochter mocht zien.
Het resultaat was dat hij zijn dochter onder toezicht van zijn ex 3 x heeft “mogen” zien in 2 jaar. Zijn dochter was toen nog blij om hem te zien.
* Mijn partner hield zich zoveel mogelijk stil, omdat hij geleerd had dat zijn ex-partner boos werd als hij vroeg wanneer hij zijn dochter mocht zien.
* Ze dreigde dat hij dan zijn dochter helemaal niet meer te zien kreeg.
Ik observeerde deze dynamiek, waarbij zijn ex vanuit een machtpositie handelt en hij zich onderdanig en terughoudend opstelt.

Ik heb het effect van beschuldigingen van mishandeling gezien.
Het kritieke omslagpunt bij ouderverstoting, namelijk dat zijn dochter opeens als een donderslag uit een heldere hemel zegt haar vader nooit meer te willen zien, met ridicule argumenten.
De harde realiteit dat zijn ex-partner  er alles aan zou doen om hem uit het leven van hun dochter te houden.  Waarbij zelfs de school (on)bewust mee werkt aan deze dynamiek door hem als vader de toegang tot het schoolplein te verbieden. Huisarts en de psycholoog die niet op de hoogte waren dat vader ook gezag heeft en hem buiten sluiten door hem niet op de hoogte houden met betrekking tot zijn dochter en vader nergens toestemming voor vragen.
Gevoelens van onmacht, boosheid dat iemand als ex-partner zo ver kan gaan, het onrecht en het besef dat zijn dochter slachtoffer is. Inmiddels is het 4e jaar OTS ingegaan en is er nog steeds geen omgang. Er is zoveel tijd (jaren) verloren gegaan aan interventies die contra werken waardoor de situatie is verergerd.
Omdat ik als ervaringsdeskundige stiefouder het proces vanaf de 1e signalen heb mee gemaakt kan ik helpen om signalen te leren herkennen.
Snelle signalering is nodig om ouderverstoting te voorkomen.

Mijn missie
Mijn missie is om lezingen te geven aan professionals zodat zij zicht krijgen op de dynamiek waar zij mee te maken hebben. Zodat zij met een andere blik kunnen gaan kijken naar ouderverstoting. Ik motiveer professionals en laat hen de noodzaak zien om trainingen op dit gebied te volgen, zoals bij De FamilieAcademie, zodat zij kennis en tools krijgen hoe met deze moeilijke materie om te gaan.

Voor ouders die verstoten worden/zijn door hun kind(eren) kan ik de training ervaringsdeskundige bij Erna aanraden. Deze training kan je helpen om als ouder in je kracht te gaan staan en jouw ouderrol te herpakken. Daarnaast kun je als ervaringsdeskundige mee helpen om professionals bewust te maken en jouw ervaringen positief te leren inzetten.
Het doel is om kindermishandeling te stoppen. En te zorgen dat kinderen onbelemmerd van beide ouders mogen houden en hun beide ouders in hun leven hebben en houden.
Iedereen kan hieraan een steentje bijdragen, iedere stap is een stap naar het helpen verbeteren van de zeer kwetsbare positie van kinderen en verstoten ouders.
Mijn 1e lezing aan 25 jeugdzorg werkers was voor hen zeer verhelderend en interessant en het smaakte hen naar meer kennis.
Het resultaat is dat zij nog diezelfde middag anders zijn gaan kijken naar een aantal casussen. Herkennen van signalen en expertise ouderverstoting is van essentieel belang voor iedereen die hierbij betrokken is of raakt, op welke manier dan ook.
Denk aan scholen, huisartsen, psychologen, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, advocaten, kinderrechters, bijzonder curatoren, ouders en hun familieleden: zoveel doelgroepen die bewust kunnen worden gemaakt van dit maatschappelijke wereldwijde probleem.
De familie is immers de hoeksteen van iedere samenleving: ook na (echt)scheiding blijft het familiesysteem bestaan. Ieder kind bestaat uit beide families en in hun genen zit de informatie opgeslagen van beide families en hun historie.

Bij ouderverstoting wordt vaak een hele tak van 1 kant van de familie van het kind, inclusief de historie, afgewezen. Dit gaat verder dan contact verlies tussen een ouder en het kind. Zoals een boom zich niet zonder zijn wortels staande kan houden bestaat een kind uit de wortels van beide families.

Bij iedere vorm van kindermishandeling die niet wordt herkend en die niet wordt opgelost, is er de dreiging dat kindermishandeling wordt doorgegeven/overgedragen op de nieuwe generatie. Zo ook bij ouderverstoting, met alle schadelijke gevolgen van dien.

info@defamilieacademie.nl
Download de Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional

 

 

 

 


Een reactie plaatsen

Blog 2 eindproduct training ervaringsdeskundige ouderverstoting

logodeFAdwdtuin.jpg
“Mijn deskundigheid in zetten betekent voor mij dat ik een klein stukje van mijn verhaal kan delen als het aansluit bij wat ouders nodig hebben.”

Ter afronding van de training ervaringsdeskundige ouderverstoting schrijft elke deelnemer een blog. Hieruit blijkt dat de ouder geleerd heeft het eigen verhaal op een herkenbare manier te delen.
Het kenmerk van de ervaringsdeskundige bij deFamilieAcademie is dat de ouder:
kennis heeft van ouderverstoting,

signalen kan benoemen,
zicht heeft op het eigen levensverhaal,
geweldloos leert communiceren,
en met enige afstand kan kijken naar de eigen situatie.
Deze moeder slaagde reeds in 2016 voor de training en zet zich in via blogs en gespreksgroepen voor ouders.
De ervaringsdeskundigen worden niet opgeleid tot hulpverleners, maar het zijn ouders die zich inzetten om ouderverstoting uit de wereld te helpen

Aan alle kinderen die één ouder moeten missen

Jaren geleden ben ik gescheiden, één van de grootste veranderingen in een mensenleven, in mijn leven. Terugkijkend kan ik zeggen dat niemand voorbereid is op een scheiding, omdat het niet is voor te stellen hoe groot de impact is voor kinderen en ouders. 
In de chaos die is ontstaan ben ik het contact met mijn kinderen verloren. Prachtige kinderen die in het oog van de storm deze keuze hebben moeten maken die ze nooit hadden moeten hoeven maken. Een keuze die kinderen die hier nu middenin zitten ook niet zouden moeten hoeven maken. een keuze die kinderen nadat het stof lijkt neergedaald niet dan toch nog moeten maken. Een keuze die kinderen die hiermee in de toekomst te maken krijgen niet moeten hoeven maken.

Hoe werd ik een ervaringsdeskundige
In 2016 volgde ik de training voor de ervaringsdeskundige.
Omdat ik denk dat er is een andere vorm van hulp nodig is voor ouders, naast de begeleiding van de hulpverlener. Hulp van deskundigen die een complexe scheiding hebben meegemaakt. Hulp van een ervaringsdeskundige.

Ervaren zijn betekent nog niet deskundig zijn.
Ervaringsdeskundig wordt je niet alleen door de ervaring.
Ervaringsdeskundig wordt je doordat je inzicht krijgt op je gevoelens die je hebt bij de ontstane situatie.
Ervaringsdeskundig wordt je als je in staat bent na te blijven denken en je reactie niet af laat hangen van de pijn, verdriet en machteloosheid, en het niet af laat hangen van het gedrag van anderen.
Door jezelf te kennen komen er mogelijkheden om andere keuzes te maken.

Deskundig ben ik geworden omdat in staat ben om te reflecteren op mijn eigen reacties.
Deskundig kon ik worden omdat ik mijn reflectie mocht delen met De FamilieAcademie en Erna Janssen me hielp mijn gevoelens in perspectief te zien. Ze stelt vragen die aanzetten tot nadenken en geeft me alternatieven. Haar supervisie was nodig om kritisch te blijven op mijn handelen.
Deskundig ben ik geworden doordat ik ging studeren en meer kennis kreeg over het begeleiden van ouders. Ik heb veel gesprekken gevoerd met jeugdhulpverleners die het contact met mijn kinderen en mij probeerden te herstellen. Ik heb geleerd me in hen te verplaatsen en begreep welke positie ze zaten. Ook ben ik deskundig geworden door de vele gesprekken die ik in de afgelopen jaren met ouders en stiefouders heb gevoerd. Soms zag mezelf in ze terug waardoor ik beter ging begrijpen wat mij en/of deze ouders beweegt.

Mijn deskundigheid in zetten betekent voor mij dat ik een klein stukje van mijn verhaal kan delen als het aansluit bij wat ouders nodig hebben.

Mijn kennis kan ik gebruiken wanneer dat in de begeleiding van ouders van toepassing is.

Herstellen
Herstellen betekent voor mij weten dat ik in de kern mezelf ben gebleven, mijn liefde voor mensen is gebleven. Mijn belangstelling voor hun levensverhalen en het vertrouwen dat ik heb in mensen is gebleven. Hersteld zijn betekent voor mij dat ik kan genieten van andermans kinderen en kan genieten het geluk van de gezinnen om me heen. Hersteld zijn betekent dat ik vind dat mijn leven waarde heeft ondanks dat ik geen opvoeder voor mijn kinderen mag zijn. Ik heb mijn leven anders ingericht, door de studie die ik volg, door het werk wat ik nu doe en door mijn ervaringsdeskundigheid in te zetten. Hersteld zijn betekent dat ik weet dat ik niet cynisch en verbitterd ben geworden. Hersteld zijn betekent dat ik ruimte heb om andere ouders te ondersteunen in hun herstel zodat ze jullie ouders kunnen blijven
Hiervoor is naar mijn idee een andere vorm van hulpverlening nodig.
Een andere aanpak voor ouders in een complexe scheiding en een ander perspectief van hulpverleners om hierin de ouders te begeleiden.
Want wanneer één ouder buitengesloten wordt betekent dit dat er aandacht aan beide ouders besteed moet worden.
Niet samen zoals nu vaak gebeurt, maar apart van elkaar.
Zodat wij als ouders ieder op ons eigen tempo kunnen zoeken naar de vorm van het ouderschap zonder elkaar. Gericht op wat wij nodig hebben om de jeugd van de kinderen zo prettig mogelijk voort te zetten.

Ouders en kinderen
Dit betekent voor kinderen dat ze een beetje geduld zullen moeten hebben met hun ouders, omdat dit hard werken is voor hen.
Dat betekent dat ik als ervaringsdeskundige met eindeloos geduld zal luisteren naar de verhalen van ouders, totdat dit verstomt en er ruimte is voor dialoog en verandering.

Stel het je maar voor als een tuin die overwoekerd is en waar flink in gesnoeid moet worden.
Na het ‘lichamelijk’ zwaar werk van het snoeien kan vader/moeder gaan kijken welke planten er in staan en of ze op de goede plek staan.
Mogelijk moet hij/zij eerst leren welke planten er veel licht en zon nodig hebben en welke van schaduw houden.
Dan gaan we een plan maken en de tuin zo inrichten dat jullie er in kunnen spelen, bloemen kunnen plukken en willen picknicken.
Een plek voor jullie, waar je van de zon kunt genieten, waar je tot bloei kunt komen en je beschermd voelt in de schaduw. Een thuis bij allebei jullie ouders, anders dan daarvoor maar zeker niet minder.

Dat is wat ik jullie kinderen allemaal toe wens.

Mail: info@defamilieacademie.nl voor meer informatie
Download hier de Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional


10 reacties

Blog 1 eindproduct training ervaringsdeskundige ouderverstoting

logodefamilieacademievoorblad
Ter afronding van de training ervaringsdeskundige ouderverstoting schrijft elke deelnemer een blog. Hieruit blijkt dat de ouder geleerd heeft het eigen verhaal op een herkenbare manier te delen. Het kenmerk van de ervaringsdeskundige bij de FamilieAcademie is dat de ouder kennis heeft van ouderverstoting, signalen kan benoemen, zicht heeft op het eigen levensverhaal en met enige afstand kan kijken naar de eigen situatie.
Deze vader is hier bijzonder goed in geslaagd.
De ervaringsdeskundigen worden niet opgeleid tot hulpverleners, maar het zijn ouders die zich inzetten om ouderverstoting uit de wereld te helpen.

Blog van een vader die zijn kinderen niet meer ziet  en als ervaringsdeskundige is opgeleid bij de FamilieAcademie.
Deze vader zet zich in binnen de cliëntenraad van Jeugdzorg.

“Ik wil graag een rimpel in de vijver Nederland veroorzaken met mijn kennis en ervaring over ouderverstoting.”

Ouderverstoting
Toen mij werd gevraagd om een blog te schrijven over ouderverstoting heb ik daar wel even over moeten nadenken, het eerste wat bij me opkwam was: “Ik kan er helemaal geen leuk verhaal over vertellen, wat heeft dat voor zin”?
Een aantal weken later heb ik met er toch maar aan gewaagd.
Waarom? Voor alle slachtoffers van ouderverstoting.
Maar ook om de bekendheid en kennis onder hulpverleners te verspreiden. Daar kan ik wel over schrijven maar een leuk verhaal ervan maken, dat is me niet gelukt.

Ik ben de laatste 7 jaar in verschillende fasen het contact met mijn 3 kinderen kwijt geraakt door ouderverstoting.
Ondanks mijn ouderlijk gezag en diverse beschikkingen van de rechtbank.
Ik heb tijdens die periode menig hulpverlener gesproken en hen vaak (tevergeefs) ook aangesproken op hun verantwoordelijkheid naar onze kinderen toe.
Gevraagd of ze weten hoe loyaliteiten bij kinderen werken en waarom het schadelijk is voor een kind om de andere ouder uit te gummen.

De rode draad in mijn verhaal (en ik ben de enige ouder niet) is, dat wat je ook doet om contact te houden met je kinderen, als je ex niet mee werkt en alle ruimte krijgt van GGD, Jeugdbescherming en rechters, zoals in mijn geval, de zaak dan uitdraait op het verlies van je kinderen.

Een veel gehoorde kreet voor ouders in mijn positie is: “het kind wil niet naar je/u toe”. En dus komt een kind (een tijdje) niet meer. Zonder dat hier een goede reden voor is.
Het kind “wil namelijk niet.”

Op de logische weder vraag: “Hoe werkt dat als een kind niet naar school wil of naar de tandarts?”, krijg je te horen: “Ja daar moet het kind natuurlijk gewoon heen.”
Blijkbaar vinden wij de wettelijke leerplicht en controle bij de tandarts belangrijker dan wettelijke rechten en plichten van kinderen in de gezonde omgang met beide ouders.

Als verstoten ouder blijf je alleen achter.
Voor jou geen steun, voor je kind geen steun om het contact met jou te leren herstellen.

In eerste instantie blijf je hoop houden op een sms-je.
En hoop je door te gaan kijken bij de voetbalwedstrijd van je kind op een beetje contact of minimaal een glimp van je kind.

Uiteindelijk word je daar ook weggestuurd en blijft er een gevoel over of een dierbare is overleden.
Alleen kun je het verlies van een kind niet afsluiten met een begrafenis kun je na de rouw verwerking uiteindelijk verder met je leven.
Bij ouderverstoting is er wel verlies, maar geen afsluiting.
De pijn in je buik, het onbehagen en het maar om je hen blijven kijken met de hoop om je kind ergens te zien, blijft.

Kun je dan helemaal niets doen als ouder?
Achteraf denk ik van wel. Ik had dit graag eerder gehoord.
Zo had ik:
*
Gewoon naar sportwedstrijden van mijn kind kunnen blijven gaan.
* Kaartjes kunnen blijven sturen met verjaardag en kerst, Valentijn enz.
* Cadeautje kunnen afgeven met de verjaardag op hun school.
* Met school in contact kunnen blijven, door gewoon naar het 10 minuten gesprek te gaan.
* Boete beding bij rechter aan moeten laten vragen, bij niet nakomen omgang.
* Een deskundige ouderverstoting mee naar rechtbank moeten nemen.

Onwetendheid van professionals.
De onwetendheid van allerlei hulpverleners over ouderverstoting werd voor mij een steeds grotere irritatie.
Het niet herkennen van ouderverstoting, met de bijbehorende manipulaties van zowel kinderen, van de andere ouder, door in mijn geval door de hulpverleners, mentoren van school maar ook rechters.
Maar ook de dood doener die wordt gepapegaaid “het (gemanipuleerde) kind wil niet” dus laten we het zoals het is.
De irritatie leidde bij mij tijdens de Divorce challenge tot een stevige discussie met een rechter die een voordracht hield over vechtscheiding en meldde niet te kunnen voorkomen dat iemand 25 zaken aanspant tegen zijn ex.
Hoezo “je kunt ook in het familierecht als rechter de proceskosten verhalen”.

Hierna werd ik aangesproken door 2 dames die mij verwezen naar Erna Janssen van
de FamilieAcademie
met de mededeling: “Het wordt tijd dat je voor jezelf gaat zorgen.”

Voor mezelf zorgen?????

Het telefonische kennismakingsgesprek kan ik me nog goed herinneren.
Ik was net verstoten door mijn dochter.
Ze wilde niet meer komen, ik mocht niet meer bij voetbal komen kijken en ik mocht geen App’jes meer sturen.

Erna haar reactie was: “ je laat je toch niet wegsturen, blijf contact houden met je dochter.”

Voorlichting ouderverstoting als taak.
Ik heb vervolgens bij Erna een opleiding gedaan “ervaringsdeskundige ouderverstoting”.
Want de ervaring met ouderverstoting maakt je nog geen deskundige.
Ik heb veel geleerd over het fenomeen ouderverstoting en de bijbehorende gedragingen van kinderen maar van ook de verstotende ouder

Dit heeft mij er toe gebracht om alle negatieve energie die het me kost om te zetten in iets positiefs.
Door zoveel mogelijk onder hulpverleners kennis te verspreiden over ouderverstoting
Ik ben begonnen bij gemeente om mensen te benaderen.
Zij kopen veel zorg in en kunnen bij het inkopen van diensten bij hun ketenpartners eisen stellen.
Door mijn open en kritische houding ben ik in door de Jeugdbescherming gevraagd in de cliëntenraad plaats te nemen.
Ook daar ben ik met een zeer enthousiaste medewerker nu aan het kijken hoe zij meer kennis in huis kunnen halen over ouderverstoting en de bijbehorende manipulaties.
Ik wil graag een rimpel in de vijver Nederland veroorzaken met mijn kennis en ervaring over ouderverstoting.
Niet meer voor mijn kinderen daar is het te laat voor, maar voor een percentage van al die kinderen en kinderen van kinderen die nog komen hiervoor te behoeden.

Contactgegevens zijn op te vragen via info@defamilieacademie.nl
Download hier de Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional

 

 


1 reactie

Vragen en antwoorden over het niet nakomen van de omgangsregelingen

logofolderdwd

In antwoord op uw brief van 12 juli 2017 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van Nispen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het niet nakomen van omgangsregelingen naar aanleiding van de uitzending ‘Dwaze vaders’, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

antwoorden over het niet nakomen van omgangsregelingen naar aanleiding van de uitzending ‘Dwaze vaders’

Defamilieacademie leidt professionals en deskundigen op in het werken met (dreigende) ouderverstoting.
Ook ouders, kinderen en andere betrokkenen kunnen een beroep op ons doen…lees meer op….www.defamilieacademie.nl


Een reactie plaatsen

Rechters treden strenger op bij echtscheidingen @Volkskrant

logofolderdwd
“Volgens hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek van de Universiteit Tilburg verliezen ongeveer tweeduizend ouders per jaar het contact met hun kinderen. ‘Je ziet wel een kentering, dat rechters nu strenger optreden tegen een moeder die niet meewerkt. Maar gezien de desastreuze uitwerking die een vechtscheiding heeft op het kind, zou de druk nog wat steviger kunnen zijn.’

De rechtbank schakelt de Raad voor de Kinderbescherming in als de ouders er zelf niet uitkomen, ongeveer in 15 procent van de scheidingen. Die adviseert de rechter over wat volgens de instantie het beste is v…”
Lees meer…
https://www.volkskrant.nl/binnenland/rechters-treden-strenger-op-bij-echtscheidingen-een-kind-is-niet-deelbaar~a4512512/ampDownload de gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor professionals