de FamilieAcademie

Blogs ouderverstoting en kindermishandeling


Een reactie plaatsen

Start geaccrediteerde training “ouderverstoting voor professionals” 31-1-2020

Training ouderverstoting voor professionals #SKjeugd 37,0 pe
“Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving.
Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder.
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg.
Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.” ©ernajanssen
Erna Janssen ontwikkelde haar Systemische Methodiek Ouderverstoting en schreef de training ouderverstoting voor professionals, om ouderverstoting op de kaart te zetten en aan te tonen dat deze vorm van kindermishandeling gestopt kan worden.
En nee, dat is niet ingewikkeld, dat is vakwerk.

Tijdens de gastles verzorgt Mark Maasakkers, orthopedagoog en oud-deelnemer van de training, de presentatie “kennis van ouderverstoting,
werken met de MASIC en rechten en plichten van ouders en organisaties”.
Een Jeugdbeschermer die de training volgde en werkt met de Systemische Methodiek Ouderverstoting ©ernajanssen bespreekt een casus.

Na afloop van de training heeft de deelnemer:
• kennis van ouderverstoting;
• weet van theoretische grondleggers en experts o.a. dr. Childress en Woodall;
• zicht op signalen van ouderverstoting van kinderen en ouders;
• kennis van de verschillende niveaus van ouderverstoting;
• kennis van patronen die ouderverstoting in de hand werken;
• handvatten om zorgelijke signalen te benoemen naar ouders;
• geleerd de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ©ernajanssen in te zetten;
• inzicht in het belang van het gebruik van de MASIC;
• geoefend met de Systemische Methodiek Ouderverstoting ©ernajanssen;
• geoefend met een systemische intake;
• geoefend met waarheidsvinding;
• geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken;
• kennis van de (Internationale) rechten van het kind;
• een eigen visie op contactverlies tussen één ouder en kind ontwikkeld;

Deze training werd eerder gevolgd door de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting MEE, kindertherapeuten, (ortho-) pedagogen, I.A.G-ers,
NIP-psychologen Veilig Thuis, Jeugdbescherming, family-mediators, diverse gemeenten en vertrouwenspersonen basisscholen.

Neem contact op met je werkgever voor een mogelijke vergoeding van dit traject.

Meld jij je voor 1 januari 2020 definitief aan voor de training “ouderverstoting voor professionals”, dan ontvang je 5% vroegboekkorting.
Download hier folder training ouderverstoting voor professionals 2020
Delen is fijn!

werledwijd web


Een reactie plaatsen

Artikel #BPSW Parental Alienation Awareness Day 25 april #ouderverstoting

logodefamilieacademievoorblad

“Als kinderen onder druk van hun omgeving aangeven dat zij een van hun ouders niet meer willen zien, wordt dat ook wel ouderverstoting genoemd, een specifieke vorm van
kindermishandeling. Professionals weten er weinig van af. Daarom vraagt Erna Janssen er hier aandacht voor.”

De beroepsorganisatie voor sociale professionals #BPSW verzocht mij een artikel te schrijven over ouderverstoting en vandaag is een goede dag om dit te delen.
Dit artikel is verschenen in Vakblad Sociaal Werk April 2019, Volume 20, nummer 2.
https://www.bsl.nl/shop/maatwerk-12459c.html

“Sinds 2012 werk ik met ouders, kinderen en professionals die met een specifieke vorm van kindermishandeling te maken hebben: het contactverlies tussen een kind en een ouder voor, tijdens of na een scheiding.
Dit wordt wel het Parental Alienation Syndrome (PAS) genoemd, en er zijn meerdere mooie afkortingen voor zoals CAPRD of AB-PA. In het Nederlands
worden termen gebruikt als oudervervreemding of ouderverstotingssyndroom of
-problematiek. Ik kies op basis van mijn ervaring met deze problematiek voor dat laatste en kort het voor het gemak af tot ouderverstoting.
Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder, met wie het voorheen een goede relatie had, wil verbreken onder invloed van de omgeving.
Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden, kiest het kind tégen de ene, en vóór de andere ouder. Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling in de weg.

Afzonderlijk van elkaar
Ik kwam voor het eerst in aanraking met mensen met deze problemen na een aantal sessies ‘lastige’ oudergesprekken, waar een oud-student Kindertherapie
mij voor inschakelde. Het lukt de kindertherapeut (KT) niet om beide ouders aan tafel te
krijgen in het belang van hun kind. Het kind, 9 jaar, had aangegeven zijn vader……….
download hier het hele artikel ……….
Janssen2019_Article_Ouderverstoting

Ben je als professional of organisatie geïnteresseerd in een training over ouderverstoting, neem dan contact met mij op: info@defamilieacademie.nl.
Er zijn nog 3 plaatsen voor de training die start in mei. folder training mei 2019.

 


1 reactie

De geaccrediteerde training “ouderverstoting voor professionals” start 17 mei

cropped-defamilieacademie.png

De training “ouderverstoting voor professionals” SKJ 37,0 pe.
“Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving.
Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder.
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg.
Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.” ©ernajanssen

Sinds 2016 wordt deze training gevolgd door professionals die meer willen weten over het werken met ouderverstoting. Of oudervervreemding, of hechtingsproblemen rondom scheidingen van ouders, of het parental alienation syndrome, ouder-afwijzing, ouderonthechting, kind-afwijzing enz.
Tijdens deze training is ruimte voor het ontwikkelen van een eigen visie op het probleem van een kind dat geen onbelemmerd contact kan hebben met beide ouders, onder invloed van de omgeving.
Ik ontwikkelde deze training #ouderverstoting voor professionals om de grote vraag naar mijn kennis over deze vorm van kindermishandeling te delen.

De training is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg en pleegzorg, kindertherapeuten, social workers, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, gezinscoaches, leraren en docenten.
Download hier de
folder training mei 2019.

Tijdens de gastles verzorgt Mark Maasakkers, orthopedagoog en oud-deelnemer van de training, de presentatie “kennis van ouderverstoting, werken met de MASIC en rechten en plichten van ouders en organisaties”.
Sietske Dijkstra, NIP psychologe, eerder lector huiselijk geweld bij Avans en onderzoeker bij de universiteit Utrecht, aanvankelijk bij vrouwenstudies en later bij communicatie en welzijn, sociale wetenschappen, verzorgt de gastles huiselijk geweld en ouderverstoting.

Een ervaringsdeskundige ouderverstoting, opgeleid binnen deFamilieAcademie, beantwoordt vragen van de deelnemers.

Na afloop van de training heeft de professional:
• kennis van ouderverstoting;
• weet van theoretische grondleggers en experts o.a. dr. Childress en Woodall;
• zicht op signalen van ouderverstoting van kinderen en ouders;
• kennis van de verschillende niveaus van ouderverstoting;
• kennis van patronen die ouderverstoting in de hand werken;
• handvatten om zorgelijke signalen te benoemen naar ouders;
• zicht op het belang van het inzetten van de MASIC;

kennis van de verschillende systemische tools die werken bij ouderverstoting;
• geoefend met een systemische intake;
• geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken;
• kennis van de (Europese) rechten van het kind;
• een eigen visie op contactverlies tussen één ouder en kind ontwikkeld;

Waar

Trainingen worden verzorgd in Olst.

Wanneer
We starten om 13:00 uur en eindigen om 17:00 uur.

Dag 1. 17 mei
Dag 2. 31 mei
Dag 3. 7 juni
Dag 4. 21 juni 
We werken in groepen van maximaal 10 professionals. Reken op 16 SBU.
De training gaat definitief door bij 6 deelnemers.

Kosten en vergoeding
De kosten voor de training bedragen 950,00 euro exclusief btw., inclusief koffie, thee en materiaal.

Deze training werd eerder gevolgd door de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting MEE, Jeugdbescherming en diverse gemeenten en basisscholen.

Wat deelnemers zeggen over de training:
* Ik zou de training (en Erna) zeker aanbevelen wanneer je op zoek bent naar objectieve, duidelijke informatie omtrent ouderverstoting, je een eigen visie wil ontwikkelen hieromtrent (of aanscherpen indien nodig) of wil sparren met collega’s uit het werkveld over dit onderwerp onder de bezielende leiding van Erna Janssen van deFamilieAcademie.
* Deze training zet ouderverstoting op de kaart. Voor mij als professional zeer leerzaam. Een verrijking door de signalen, inzichten en aanpak. Ik herken ouderverstoting nu sneller in de praktijk.
* Ik leerde signalen herkennen, ouderverstoting bespreekbaar maken en reflecteren op mijn eigen handelen in casuïstiek.
*
Via sociale media kwamen mijn man en ik een paar jaar geleden in contact met Erna Janssen. Mijn man heeft als gevolg van (bewezen) valse aangiften door zijn ex-partner en ouderverstoting al jaren geen contact meer met zijn kinderen. Geen van de vele officiële instanties waar hij in die jaren mee te maken kreeg – met de bedoeling het contact te herstellen – stond open voor zijn verhaal. Laat staan voor het feit dat er ouderverstoting speelde. Integendeel, het werd tegen hem gebruikt. Naar een ervaren professional en expert op het gebied van kindermishandeling en ouderverstoting (en inmiddels goed bekend met zijn zaak) zou mogelijk wel worden geluisterd. Op ons verzoek heeft Erna in een brief, in dit geval aan het Openbaar Ministerie, beschreven wat ouderverstoting is en beargumenteerd waarom dit onomstotelijk speelt in de zaak van mijn man. Daarnaast heeft zij geadviseerd wat in deze specifieke zaak de stappen zouden kunnen zijn op weg naar contactherstel en welke rol daarbij voor het OM zou zijn weggelegd. Wij waren bijzonder tevreden over de wijze waarop Erna dit heeft aan¬gepakt. Erna is ‘gepokt en gemazeld’ op haar vakgebied, dat blijkt uit alles. Een absolute expert met ongelooflijk veel ervaring die zowel ouders en kinderen als professionals, hulpverleners en instanties veel te bieden heeft.
Frans en Monique

http://www.gevolgenvanvalseaangifte.nl/

Recent werd een eerste onderzoek naar het effect van de training in de praktijk van deelnemers afgerond. Download hier de samenvatting effectmeting deFamilieAcademie
Mail me gerust voor het hele onderzoek.

Erna Janssen


Een reactie plaatsen

Rechters treden strenger op bij echtscheidingen @Volkskrant

logofolderdwd
“Volgens hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek van de Universiteit Tilburg verliezen ongeveer tweeduizend ouders per jaar het contact met hun kinderen. ‘Je ziet wel een kentering, dat rechters nu strenger optreden tegen een moeder die niet meewerkt. Maar gezien de desastreuze uitwerking die een vechtscheiding heeft op het kind, zou de druk nog wat steviger kunnen zijn.’

De rechtbank schakelt de Raad voor de Kinderbescherming in als de ouders er zelf niet uitkomen, ongeveer in 15 procent van de scheidingen. Die adviseert de rechter over wat volgens de instantie het beste is v…”
Lees meer…
https://www.volkskrant.nl/binnenland/rechters-treden-strenger-op-bij-echtscheidingen-een-kind-is-niet-deelbaar~a4512512/ampDownload de gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor professionals


Een reactie plaatsen

Een kind is niet gediend bij het buitensluiten van één ouder


logodefamilieacademievoorblad

Een kind is niet gediend bij het buitensluiten van 1 ouder ©ernajanssen deFamilieAcademie

“Sinds derig jaar werk ik als systemisch maatschappelijk werker met gezinnen waar kindermishandeling voorkomt.
Kindermishandeling in elke vorm is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind, daar zijn we het allemaal over eens. Professionals, ouders én kinderen.

De definitie van kindermishandeling is de afgelopen jaren bijgesteld, verruimd en geherdefinieerd. Ik pleit ervoor ouderverstoting te benaderen als kindermishandeling en te zien als schadelijk voor de ontwikkeling van een kind.

Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het voorheen een goede relatie had, zonder goede reden ineens niet meer wil zien. Bijvoorbeeld tijdens of na een (echt)scheiding.
Na een scheiding verandert er voor een kind veel in de leefomstandigheden. Vaak woont het kind niet meer bij beide ouders, waardoor de afstand vergroot tussen kind, ouder en familie. Soms wil een kind tijdens deze overgangsfase een van de ouders minder of even niet zien.
Deze milde vorm van ouderverstoting is van korte duur en wordt verholpen door goede afspraken tussen ouders. De mediator, (kinder) coach, school en hulpverlener kunnen hier alert zijn op vroeg signalen van dreigende ouderverstoting.

Als ouders samen geen goede afspraken kunnen maken over opvoeding en contact, dan wordt de kans dat een kind vervreemd raakt van een van de ouders groter. Bij de matige vorm van ouderverstoting vergroot één ouder de afstand tussen een kind en de andere ouder.
De signalen hiervan dienen zo snel mogelijk te worden herkend door de professionals die betrokken zijn bij elk kind. Denk hierbij aan de school, intern begeleider, huisarts, rechter..

Soms wordt de afstand tussen kind en ouder zodanig vergroot dat het kind zichzelf van de ouder afwendt; de ouder verstoot. Dit is de ernstige vorm van ouderverstoting, waarbij de band tussen een kind en ouder en de ontwikkeling van een kind ernstig worden verstoort door één ouder, die dit al dan niet bewust doet.
Hier hebben beide ouders hulp nodig om te leren omgaan met de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Het kind verdient hier in elk geval begeleiding bij het ontwikkelen van autonomie.

Bij elke vorm van ouderverstoting vergroot één ouder de afstand tussen het kind en de andere ouder. Soms vanuit een positieve intentie om voor hun kind op te komen: ‘de andere ouder is vervelend/slecht/zorgt slecht voor mijn kind’. Echter, dit is niet de manier. Beide ouders zijn al ouder, dit verandert niet meer door een scheiding.
Van ouders mag verwacht worden dat ze de pedagogische vaardigheden bezitten om hun kind te leren omgaan met beide ouders na de scheiding. Waar ouders deze vaardigheden niet bezitten, is het noodzaak hulp in te roepen. Van hulpverleners mag je verwachten dat ze beide ouders steunen en helpen om te leren gaan met het blijvende ouderschap na de scheiding.
Een kind is niet gediend bij het buitensluiten van één ouder. Een kind verdient hulp bij het leren omgaan met een scheiding, rouw, loyaliteiten en het relatie onderhouden met beide ouders. Dit zijn pittige thema’s en hulp is op zijn plaats.

Helaas komt het ook voor dat er geen positieve intentie ten grondslag ligt aan het vergroten van de afstand tussen kind en ouder.
Dan staat het eigenbelang van één ouder op de voorgrond.
Dat kan gemakzucht zijn: ‘als ik de enige ouder ben hoef ik niet te overleggen over de opvoeding’, ‘iedereen mag weten hoe vervelend mijn ex is’, of egoïsme: ‘de andere ouder is maar lastig, ik heb geen behoefte aan pottenkijkers‘, ‘ik ben de betere ouder’.
In deze gevallen zie je dat één ouder bewust buitengesloten wordt. De ouder die op eigen initiatief tot de binnen cirkel van het kind gaat behoren, beloont het kind als het afstand neemt van de ouder die buitengehouden dient te worden. De omgeving werkt hier vaak aan mee door niet meer (of slecht) te praten over de buitengesloten ouder.
Of door slechts één ouder te informeren over de schoolresultaten, huisartsbezoek of het gesprek met een coach. Niet het kind kiest dan hoe het de relatie met de beide ouders vorm wil geven na de scheiding, maar een (binnen)ouder kiest vóór het kind. Het systeem corrigeert hier niet (voldoende) in.
De hechting van een kind aan de (buitengehouden) ouder wordt dan ondergeschikt gemaakt aan de eigen belangen van één ouder. En hechtingsproblematiek is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. Het kind ‘moet’ dan één ouder afwijzen, om de andere ouder te kunnen behouden. Het probeert op deze manier aan de pijn van rouw en het loyaliteitsconflict te ontkomen.
Hoe komt het dat wij het één ouder toestaan het kind in de binnencirkel te trekken en de andere ouder buiten te sluiten? Waarom staan wij toe dat een kind kiest voor contact met slechts één ouder als daar geen (feitelijk, bewijsbare) reden voor is?
Wat is er voor nodig om kinderen te leren omgaan met beide ouders, als die niet goed met elkaar omgaan? Een ex-ouder bestaat immers niet. Is het niet per definitie kindermishandeling als vóór een kind beslist wordt dat een relatie met beide ouders niet nodig is? En betekent een (loyaliteits-) conflict vermijden eigenlijk wel dat een (loyaliteits-) conflict verdwijnt?
Op die vragen geven en zoeken wij antwoorden binnen de FamilieAcademie.”

De training ouderverstoting voor professionals start op 1 februari 2019
Download hier de folder training februari 2019.


Link blog Mary Sjabbens: http://www.marysjabbens.nl/blog/een-kind-is-niet-gediend-bij-het-buitensluiten-van-een-ouder/


Een reactie plaatsen

start training ervaringsdeskundige ouderverstoting

Als professional sta ik open om te leren van (stief) ouders en kinderen die te maken hebben met (dreigende) ouderverstoting.
De ervaringsdeskundigen die mijn training volgen staan open voor mijn reflectieve stijl van leren leren.
Immers niet de theorie of de ervaring maakt deskundig.
De mens die de theorie of de ervaring verwerkt wordt deskundig. 
                                     
Voorblad trainingen ouderverstoting
Olst 2016
training voor de ervaringsdeskundige ouderverstoting
De training bestaat uit 2 lesdagen en 8 verplichte supervisiebijeenkomsten.

“Dat ik van mijn vader hou
doet mijnmoeder soms verdriet
En dat ik van mijn moeder hou,
dat weet mijn vader niet.
Zo draag ik mijn geheimen mee
en loop van hier naar daar
Nog altijd hou ik van die twee
die hielden van elkaar
Dat fotoalbum van toen ze trouwden,
ze kijken elkaar zo vriendelijk aan.
Nog niets van de ruzies die komen zouden,
nog niets van de dag dat hij weg zou gaan.
Dat was zo rot in het begin,
dat heeft geen kind verdiend.
Nu heeft mijn vader een vriendin
en moeder heeft een vriend
en alles went op den duur,
dan doet het minder zeer.
Maar soms in een verloren uur,
pak ik dat album weer.
Dat fotoalbum van toen ze trouwden,
ze kijken elkaar zo vriendelijk aan.
Nog niets van de ruzies die komen zouden,
nog niets van de dag dat hij weg zou gaan.”
©Willem Wilmink

Tickets voor het congres over ouderverstoting op 2 juli
zijn te koop: http://www.ticketkantoor.nl/shop/deFA

 


Een reactie plaatsen

Congres ouderverstoting 2 juli te Olst

De FamilieAcademie organiseert het congres voor professionals en ouders die te maken hebben met oudervervreemding / ouderverstoting.
Ben jij een sociale, juridische professional die in het werk te maken heeft met onthechtscheiding?
Maak jij je wel eens zorgen over oudervervreemding/ouderverstoting in het werken met je cliënten?
Werk je op een school en maak je mee dat een kind 1 ouder niet meer ziet na de scheiding?
Werk je als huisarts of praktijkondersteuner en weet je niet goed wat te doen bij stress en klachten van patiënten na contactverlies van hun kinderen?
Wil je meer weten over de dynamiek en de impact die het heeft op ouders en kinderen?
Benieuwd naar de meest recente onderzoeken, artikelen?
Ben je op zoek naar materiaal voor je scriptie over ouderonthechting, oudervervreemding of ouderverstoting?
De sprekers:
– Joep Zander:
kunstenaar, pedagoog, schrijver van drie boeken en diverse artikelen over het Ouderverstotingssyndroom.

– Ivor Brinkman: directeur Vantage, publiceerde recent zijn verkennende onderzoek over ouderonthechting en ligt dit toe.
– Heleen Koppejan-Luitze: psychologe i.o. presenteert haar recente artikelen oudervervreemding.
– Margreeth de Leeuw: ervaringsdeskundige i.o. bij deFamilieAcademie, moeder van 4 kinderen.
– Monique Meulemans: ervaringsdeskundige en de vrouw van Frans die zijn kinderen
sinds 10 jaar niet meer ziet.
– Erna Janssen: ontwikkelaar methodiek ouderverstoting, van vroegsignalering tot samenwerken.

Bestel hier je tickethttps://www.ticketkantoor.nl/shop/deFA

Delen stellen wij op prijs. Graag tot ziens!

Erna Janssen,
deFamilieAcademie “leer over ouderverstoting”
Download hier de folder
Wat is ouderverstoting en 6 tips
basistraining defamilieacademie
www.defamilieacademie.nl
http://www.er-na.eu
0617445612

 

 


Een reactie plaatsen

Deelnemers training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ©ErnaJanssen

In 2016 volgden onderstaande sociale professionals de systemische basistraining Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ©ErnaJanssen
bij trainings-en adviesbureau er-na
meldcode 2016.jpg
Gelderland:
Mark Helmink (info@kindsbelang.nl)
Ancel Bakker (ancelsomsen@hotmail.com)
Angelique Cras (angelique@3waycoaching.nl)
Hilde van Grondelle (hildevangrondelle@gmail.com)
Petra Verhagen (petra@verhagenonline.eu)
Nicole De Geest (nicole.de.geest@live.nl)
Roermond:
Freke Spijkers (freke@hkcl.nl)

Heb jij de training huiselijk geweld en kindermishandeling ©ernajanssen gevolgd in 2015/2016 en wil je je naam hier genoemd, zodat we gezamenlijk ons netwerk kunnen uitbreiden. En huiselijk geweld en kindermishandeling samen op de kaart zetten?
Stuur me dan een mail en foto: info@er-na.eu