deFamilieAcademie

Blogs over ouderverstoting en meer kindermishandeling

Nieuwe data training ouderverstoting voor professionals

Een reactie plaatsen

logodefamilieacademievoorblad
Hoe ziet de interne denk-trein van een (volwassen geworden) kind eruit, dat met ouderverstotingsproblematiek te maken heeft gehad?”

In november 2018 start de nieuwe training ouderverstoting voor de professional,
37 pe @SKJeugd Download hier de folder training deFamilieAcademie 2018
Deze training richt zich op bewustwording, het herkennen van deze vorm van kindermishandeling, het ontwikkelen van een eigen visie op ouderverstoting en het leren werken met ouderverstoting. Elke deelnemer sluit de training af met een paper of een presentatie, waarin de theorie wordt geïntegreerd met de werkervaring en/of casuïstiek.
Hieronder het eerste deel van een paper uit 2016.

Paper

Vraagstelling
Kan een kind dat zijn of haar ouder verstoot of verstoten heeft hiervan herstellen en goed functioneren in de maatschappij?

Inleiding
Inmiddels zijn vechtscheidingen welbekend binnen onze maatschappij. We weten allemaal wat het is en krijgen er allemaal ver weg of dichtbij mee te maken.
In deze paper wordt stil gestaan bij wat een vechtscheiding tot gevolg kan hebben; ouderverstotingsproblematiek.
Rondom het onderwerp ouderverstotingsproblematiek is al ruimschoots geschreven en gesproken.
Met deze paper richt ik mij met name op u en ik, de huis-tuin-en-keuken-inwoner van Nederland.
Er wordt kort uiteengezet wat ouderverstotingsproblematiek is.
Waarom kennen we dit fenomeen niet of nauwelijks, ondanks de toenemende kennis erover? Is het meemaken van ouderverstotingsproblematiek te overwinnen?
Wat vraagt de wetenschap, dat ouderverstotingsproblematiek bestaat, van u en mij?

“Heb je ooit aan mij gedacht?”
Hoe voelt het om je vader te haten? Zijn er momenten van twijfel? “Zou hij toch wel eens aan mij denken?” Hoe is het om op te groeien met het besef dat je niet gewild bent door één van je ouders?
En dan, DE ontdekking, de verwarring.. werd er wél van mij gehouden? Nee, dat kan niet.
Vervolgens, ..immense boosheid… hoe heb je mij dit aan kunnen doen??

Hoe ziet de interne denk-trein van een (volwassen geworden) kind eruit, dat met ouderverstotingsproblematiek te maken heeft gehad?

Ouderverstotingsproblematiek.
Op het web een niet meer weg te denken fenomeen gelet op de ontelbare hoeveelheid stukken, websites, filmpjes die er te vinden zijn. Je kunt er urenlang zoet mee zijn.
Veel komt uit het buitenland, veel minder van eigen bodem.
Dichter bij huis, in de niet-digitale wereld, in Nederland, binnen het werkveld, op het schoolplein is dit fenomeen niet goed bekend.
Hoewel er over het ontstaan, de formuleringen of exacte definitie en aanpak getwist wordt, is wel duidelijk omschreven wat het is:

Van ouderverstotingsproblematiek is sprake als een kind een ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had niet meer wil zien. Ouderverstotingsproblematiek is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstotingsproblematiek zich pas jaren na de feitelijke scheiding.
Bij conflictueuze scheidingen wordt, om ouderverstotingsproblematiek te rechtvaardigen, regelmatig beschuldigingen van mishandelingen geuit, die niet op waarheid berusten.
De veroorzaker van ouderverstotingsproblematiek is de ouder die het meest invloed op het kind uitoefent. We kunnen dit ook de “binnen-ouder” noemen.
Deze ouder houdt het kind weg bij de andere ouder, de ”buiten-ouder”.
Deze ouder wordt steeds meer buitengesloten.
De binnen-ouder moedigt de afwijzing bij het kind aan door negatieve informatie over de buiten- (gesloten) ouder met het kind te delen. Er ontstaat een ongezonde binding met één ouder. De buiten-ouder en diens familie worden buitengesloten.
Het kind wordt hierdoor gedwongen een keuze te maken tussen ouders.
Het kind uit zich (extreem) negatief over de buiten-ouder.

Ouderverstotingsproblematiek komt in milde, matige of ernstige vorm voor. Het is normaal dat kinderen in de eerste maanden nadat de scheiding van de ouders is aangekondigd een milde vorm van ouderverstotingsproblematiek vertonen. Dit heeft een tijdelijk karakter en wordt verholpen door goede afspraken tussen ouders, door goede voorlichting, psycho-educatie, bemiddeling of mediation.
Bij de matige vorm gaat het kind mee in de emoties van de binnen-ouder en uit zich negatief oordelend (tegen)over de buiten-ouder. Het kind laat in contact met deze ouder geen genegenheid zien, is teruggetrokken en terughoudend. Goed opgeleide professionals en juristen zijn nodig om in deze situaties juist te handelen.
Bij de ernstige vorm ‘programmeert’ de binnen-ouder, bewust of onbewust, het kind om slecht te denken over de buiten-ouder, en krijgt hierbij steun van de omgeving. Het kind is vijandig tegenover de buiten-ouder, weigert contact, vertoont geen schuldgevoel.
Een meervoudige aanpak is nodig, waarbij het kind hulp krijgt en beschermd wordt tegen de ‘programmerende’ ouder en er wordt ingezet op herstel van de band tussen het kind en de buiten-ouder. Beide ouders hebben ieder professionele hulp nodig om te komen tot een goede invulling van hun rol als ouder. (Bron: de FamilieAcademie)

Er zijn door Dr. Richard Gardner acht kind-gedragskenmerken van
ouderverstotingsproblematiek in kaart gebracht die onderzocht zijn en internationaal aanvaard worden. 
1. Kwaad spreken over één ouder
2. Afwezig zijn van gegronde redenen hiervoor
3. Geen ambivalente gevoelens laten zien (zwart-wit denken, star)
4. Ongeloofwaardige ‘eigen mening’
5. Reflexmatige, automatische steun aan de zorgouder (de binnen-ouder)
6. Geen schuldgevoel laten zien ten aanzien van het afwijzen van een ouder (de buiten-ouder)
7. Volwassen taalgebruik
8. Ook familie van de buiten-ouder wordt afgewezen

In de praktijk blijkt het herkennen, signaleren en actie uitzetten ingewikkeld. Waarom is dat?
Vooropgesteld dat de kwestie van ouderverstotingsproblematiek nog veel meer nationaal onderzoek behoeft en we er nog lang niet uit zijn waar de knelpunten nu precies liggen en hoe deze aan te pakken, zijn er wellicht een aantal factoren te noemen die een rol spelen in bovenstaande waarom-vraag:

– Vooronderstellingen;
• ‘een moeder zorgt goed voor haar kinderen’
• ‘een vader ziet nou eenmaal zijn kind minder na een echtscheiding’
• ‘een vrouw kan beter het leeuwendeel van de verzorging op zich nemen’
• ‘weekend-papa’s zijn er heel veel…
Deze vooronderstellingen (ook binnen het professionele werkveld aanwezig!) zitten soms diepgeworteld in ons denken en in onze cultuur en maken dat, wanneer we te maken krijgen met een situatie waarin een kind één van zijn ouders niet meer ziet, dit op een bepaalde manier ingekleurd wordt……

Wil je de hele paper lezen mail dan naar info@defamilieacademie.nl
Je kunt je tevens voor de training ouderverstoting voor professionals @SKJeugd 37,0 pe aanmelden.
De training vindt plaats op 2 november 9 november 23 november en 7 december.


Download hier de folder: Gratis folder ouderverstoting en 6 tips voor de professional

En de folder folder training deFamilieAcademie 2018

Advertenties

Auteur: deFamilieAcademie; Erna Janssen

Als ontwikkeldeskundige, systemisch maatschappelijk werker en trainer ben ik altijd weer geboeid door mensen in hun levens. Binnen deFamilieAcademie deel ik mijn ervaring met ouders en professionals die te maken hebben met ouderverstotingsproblematiek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s